Tỉnh Dòng Châu Âu Có Tân Bề Trên Giám Tỉnh

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Rôma 20/06/2017 – Trong khi đang đợi chờ một thông cáo chính thức về tân Bề trên Giám tỉnh của tỉnh dòng Âu Châu, các tu sĩ của Hội Dòng đã nhận được bản tin điện tử tức thời : «Qua cuộc họp thường kỳ với ban tư vấn tổng quyền, Cha Bề Trên Tổng Quyền Benoit GRIERE đã bổ nhiệm Cha Benoît BIGARD với cương vị là Giám tỉnh Tỉnh dòng Châu Âu. Ngài sẽ bắt đầu trọng trách mới từ ngày 01/7/2017 »

«Tôi mời gọi anh em hãy cảm ơn cha Benoît GSCHWIND vì những việc mà cha đã hoàn tất bằng tất cả nhiệt huyết  và lòng quảng đại với trọng trách Giám tỉnh Tỉnh dòng Pháp và sau đó là Giám tỉnh Tỉnh dòng Âu Châu. Tôi mời gọi anh em hãy cầu nguyện cho cha Benoît BIGARD và đón nhận cha trong sứ mệnh và trách nhiệm mới.

Thân ái trong tình thân hữu và huynh đệ. » – Trích lời cuối thư của Cha Bề Trên Tổng Quyền trong điện thư.