12 tân khấn sinh ở Á châu và Phi châu.

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Từ 19-22/8, tỉnh dòngÂu châu tràn ngập niềm vui đón nhận 12 anh em vừa mới tuyên khấn dấn thân : 6 anh em ở Togo và 6 anh em tại Việt Nam.

6 tân khấn sinh ở Togo

Vào ngày thứ bảy 19 tháng tám, tại Sokodé, thủ đô Togo đã diễn ra thánh lễ tiên khấn do cha tân giám tỉnh Benoît BIGAR chủ tế. Với thánh lễ tiên khấn của các thầy Augustin Yamba, Christian Aziamale, Dominic Mbaeze, Noel Tomfei,Pascal Gambiam và Rodrigue Ouedraogo cha tân giám tỉnh kết thúc sứ mệnh giám tập của ngài tại đất nước Tây phi này. Thánh lễ được cử hành tại thánh đường giáo xứ Notre-Dame de l’Assomption (Đức Bà Hồn Xác Lên Trời) ở Komah.

6 Tân khấn sinh ở Việt Nam

Ba ngày sau, tức là thứ ba ngày 22 tháng tám, nhằm vào lễ kính trọng thể Đức Maria Trinh Nữ Vương, tại tập viện thánh Augustinô, sáu tập sinh sau những tháng ngày được cha Pierre Trần Văn Huyền đồng hành (Antoine Trịnh Tiền Giang, Paul Trịnh Ngọc Lâm, Paul Hoàng Kim Khoa, Pierre Trần Văn Thành, Pierre Nguyễn Đình Thống và Jean-Baptiste Trần Văn Việt) đã tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm trong dòng Đức Mẹ Lên Trời. Với sự chứng kiến của cộng đoàn dân chúa tại giáo xứ Láng Cát, các linh mục trong giáo hạt và linh mục thân nhân, các linh mục, nam nữ tu sĩ trong đại gia đình Đức Mẹ Lên Trời, thầy Didier REMIOT đại diện bề trên tổng quyền đã nhận lời tiên khấn của các thầy.

2 tân khấn sinh ở Juvisy

Đồng thời vào ngày 10 tháng chín sắp tới, tại tập viện Juvisy sẽ có lễ tiên khấn của hai thầy Pierre Nguyễn Hoàng Phúc và Vincent Vũ Quang Thịnh. Thánh lễ sẽ được cử hành ở thánh đường Notre-Dame de France (Đức Bà Pháp Quốc). Như thế với 14 tân khân sinh, tỉnh dòng Âu châu được mở rộng thêm trong vòng tay thân ái của tình huynh đệ.

22 tân tập sinh trong tỉnh dòng Âu châu.

Cùng với niềm vui của các tân khấn sinh, chúng ta cũng chung niềm hân hoan với các tân tập sinh : 8 tập sinh ở Bà Rịa, 4 tập sinh ở Juvisy và 10 tập sinh ở Sokodé. Bên cạnh đó chúng ta cũng chúc mừng và cầu nguyện cho các giám tập và nhất là cho cha tân giám tập Boniface MuhindoMutahi, cha đã chấp nhận tiếp tục sứ mạng giám tập ở Togo sau một thời gian ở Madagascar và cũng là nguyên giám tập ở Cộng Hòa Congo.

(trích dịch từ assomption.org)