Đền Thờ của Thiên Chúa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

📆 LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO

📖 LỜI CHÚA : Ga 2,13-22

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giê-su : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Đức Giêsu đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

 SUY NIỆM:

 ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ cung hiến Thánh Đường Latêranô. Đọc lại lịch sử dân It-ra-el thời Cựu ước, chúng ta thấy Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài không chỉ bằng lời hay hình bóng mà còn hiện diện một cách thật sự. Dấu hiệu của sự hiện diện đó trước hết là Lều Hội Ngộ, nơi “Gia-vê nói chuyện với Môsê diện đối diện”. Khi Dân Do Thái đã định cư yên ổn, thì Lều Hội Ngộ được thay thế bằng Đền Thờ. Đền Thờ là trung tâm tôn giáo cũng như là trái tim của cả dân tộc Do thái. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa làm cho Đền Thờ quan trọng. Vì Đền Thờ cũng là nơi dân Do Thái biểu lộ việc thờ phượng Thiên Chúa một cách đặc biệt.

Tuy nhiên, dần dà với thời gian, Đền thờ đã bị lạm dụng. Việc lạm dụng này được thánh Gioan miêu tả như sau: “Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang đổi tiền”(Ga 2,13-14).

Như chúng ta biết vào thời Chúa Giêsu, tiền dâng cúng cho Đền Thờ là một loại tiền riêng, vì tiền thông dụng thường in hình các Hoàng đế hay vĩ nhân ngoại đạo. Do đó không được phép dâng vào Đền Thờ. Tất cả những dịch vụ trên có phần tiện lợi, song đã đưa đến thứ buôn bán trục lợi, ồn ào, hỗn loạn: “Những người bán bò, cừu thực hiện ngay trước cửa vào Đền thờ. Những bàn đổi tiền bày ngổn ngang đã biến sân tiền đường Đền Thờ thành một cái chợ. Thay vì chống lại sự tục hóa nơi thánh thiêng như thế, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại tìm cách trục lợi cho mình”(Ga2, 14-15).

Ở đây, đền thờ không chỉ trở thành nơi buôn bán mà hơn thế nữa sự thờ phượng Thiên Chúa đã biến chất. Thiên Chúa không còn là đối tượng và cứu cánh nữa, mà chỉ còn là phương thế phục vụ cho những tính toán, lợi lộc nhỏ nhen, ích kỷ của một tầng lớp. Nơi thờ phượng đã trở thành hang trộm cướp (Mt 21, 23). Trước khung cảnh Đền Thờ bị lạm dụng, thánh Gioan mô tả cho chúng ta thấy hành động của Chúa Giê-su: “Đức Giê-su đã lấy roi xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc Người đổ tung ra”. Hành động của Ngài nhằm đưa đền thờ về tình trạng nguyên thủy, đó là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Qua việc tẩy uế Đền thờ, Chúa Giê-su cũng mặc khải cho người Do Thái biết về một Đền thờ mới: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Đền thờ không phải do tay người phàm xây dựng. Đền thờ này chính là thân thể Người Đấng Phục sinh, Đấng quy tụ muôn dân và kết hợp tất cả vào bí tích Mình và Máu Người.

Mừng kính lễ kỷ niệm cung hiến Thánh Đường Latêranô hôm nay, Hội Thánh không dừng lại ở việc tưởng niệm một biến cố lịch sử đã qua từ lâu. Nhưng Hội Thánh muốn chúng ta hướng tới sự tôn thờ một Ngôi Đền Thờ quan trọng, lớn lao, chất chứa mọi ngôi đền thờ, và vượt trên mọi ngôi đền thờ, đó chính là Ngôi Đền Thờ mang tên Đức Giêsu Kitô. Vì chỉ có Ngài mới là Đền Thờ đích thực để cho chúng ta tôn thờ.

Hội Thánh được ví là Đền thờ của Thiên Chúa và mỗi Kitô hữu như những viên gạch sống động đắp xây ngôi Đền Thờ này. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi theo bước Chúa Giê-su qua việc đóng góp và phục vụ Giáo Hội trong tình yêu. Không những vậy, thánh Phaolô còn cho chúng ta biết, thân xác của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Vậy chúng ta nhìn lại chính mình và xung quanh chúng ta, đã có lúc con người làm ô uế nơi Thiên Chúa ngự không? Mỗi lần chúng tôn thờ ngẫu tượng mê tín dị đoan; ngẫu tượng hận thù, dối trá; ngẫu tượng tiền tài và tự mãn là chúng ta xúc phạm và làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa.

Hơn bao giờ hết, trong thời đại và môi trường chúng ta đang sống, người tín hữu không ngừng được mời gọi xây dựng lại đền thờ. Xây dựng đền thờ chính mình và Đền Thờ nơi những anh chị em mà thể xác cùng cuộc đời họ nhiều khi không xứng đáng là Đền Thờ Thiên Chúa nữa, vì tội lỗi ngập tràn, vì phẩm giá bị tước đoạt, vì lương tri bị nhấn chìm, vì bị áp bức bóc lột…

🙏 Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Giáo Hội xây dựng nhà thờ Mẹ Latêranô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Từ nhà thờ vật chất xin cho chúng con luôn biết hướng tới Đền thờ đích thực là Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, xin cho chúng con ý thức rằng mỗi người chúng con là Đền Thờ Thiên Chúa, để chúng con không ngừng xây dựng và vun đắp hầu làm ngôi nhà Thiên Chúa trong mỗi ngày sống của chúng con để tất cả sau này được sum họp trong Đền Thánh Giêrusalem trên trời. Amen.

✍ Anthony Nguyễn Thái