Bề Trên Cả của Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời thăm Việt Nam.

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Sáng ngày 24/10, Cha Benoît Grière, Bề trên Tổng quyền dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, đã đến thăm và kinh lý các cộng đoàn dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam trong hai tuần. Trong chuyến viếng thăm này, cha sẽ đến và sống với anh em ở các cộng đoàn : Học viện Emmanuel d’Alzon, Tập viện Thánh Augustinô, cộng đoàn giáo xứ Phan Thôn – Giáo phận Vinh và thỉnh viện. Đồng thời,  trong ba buổi của hai ngày 3-4/11, cha đã có cuộc gặp gỡ với tất cả tu sĩ trong gia đình Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam, bao gồm các Hội dòng: các nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời và anh em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời.

Trong buổi đầu tiên (chiều ngày 3/11), cha giới thiệu về Tổng Tu Nghị của dòng anh em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời đã diễn ra vào tháng năm vừa qua tại Valpré, nước Pháp. Cha đã giới thiệu các thành phần tham dự, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng Tu Nghị trong ba tuần. Và một cách đặc biệt, cha nhấn mạnh đến ba công việc cấp bách trong dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời hiện nay là vấn đề đào tạo, sự hiểu biết về linh đạo, về cha Emmanuel d’Alzon, về Thánh Augustinô; vấn đề về văn hóa, đưa nền văn hóa của mình ra làm tiêu chuẩn cho các nền văn hóa khác; và vấn đề thần tượng hóa các bằng cấp.

Trong buổi thứ hai (sáng ngày 4/11), cha chia sẻ với anh chị em tu sĩ về linh đạo của Hội dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời. Trong đó, cha đề cập về sự hiệp nhất, vì đây cũng là một trong những mối bận tâm trong Tổng Tu Nghị vừa qua. Tổng Tu Nghị đã cho thấy căn tính của anh em tu sĩ Augustino Đức Mẹ Lên Trời là phục vụ cho sự hiệp nhất trong một thế giới bị chia rẽ. Những khía cạnh làm nên sự hiệp nhất là đức tin, niềm vui, triều đại của Thiên Chúa, đời sống cộng đoàn và giao ước giữa tu sĩ – giáo dân. Theo đó, cha kêu gọi anh chị em cùng nhau trao đổi và đưa ra ba hoặc bốn sứ vụ cần thiết nhằm xây dựng sự hiệp nhất trong xã hội Việt Nam ngày nay.

Trong buổi cuối cùng (chiều ngày 4/11), cha cùng anh chị em tu sĩ thảo luận về vấn đề đa văn hóa, vì đây là điều cần thiết cho các sứ vụ truyền giáo hiện tại cũng như tương lai của Hội dòng. Cha tổ chức cho anh chị em tu sĩ làm việc theo nhóm với đề tài “Những đặc tính về nền văn hóa Việt Nam”, để mọi người có thể hiểu rõ hơn định nghĩa về văn hóa, nêu lên những văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Từ đó, anh chị em cũng có cơ hội để cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp nhất và cùng thống nhất đưa ra những quyết định chung.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Cha mời gọi tất cả anh chị em trong gia đình Đức Mẹ Lên Trời tiếp tục cầu nguyện cho các sứ mạng của Hội dòng và dấn thân trong sự hiệp nhất để làm cho Nước Chúa được hiển trị. Cũng nhân dịp này, cha Benoit Grière tiếp tục gặp gỡ các bạn trẻ, sinh viên trong giới trẻ gia đình Đức Mẹ Lên Trời vào Chúa Nhật, ngày 5/11.  Sau đó, cha sẽ rời Việt Nam và trở lại Roma vào ngày 8/11, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm anh em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam.

Joachim Nguyễn Mạnh Hùng, AA