Linh đạo

Thánh Augustino – Niềm Hy Vọng Không Thất Vọng!
Hội Dòng, Linh đạo

Thánh Augustino – Niềm Hy Vọng Không Thất Vọng!

Từ kinh nghiệm sống, chúng ta phải chân nhận rằng có nhiều điều chúng ta đặt hy vọng nhưng cuối cùng điều nhận được đó là sự thất vọng. Augustinô cũng nhận biết rõ điều đó. Trước lúc hoán cải, ngài đã rất thành công và có một tương lai đầy tươi sáng. Tuy vậy, tâm hồn ngài chưa mãn nguyện. Khi đang ở đỉnh cao thành công của sự nghiệp, ngài cảm thấy sự trống rỗng của hiện hữu dẫn ngài đến bến bờ tuyệt vọng. Chính đức tin vào Đức Kitô đã kéo ngài ra khỏi vực thẳm và mở ra cho ngài một tương lai mới. cùng với thánh Phaolô, Ngài khám phá ra rằng chỉ khi bám chặt vào tình yêu Đức Kitô mà « niềm hy vọng không bị thất vọng » (Rm 5, 5). Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được một niềm hy vọng như vậy? Trong Thông điệp "Spe salvi" của mình, Đức thánh cha Biển Đức XVI, dựa vào thánh Augusti...
Mười Đặc Nét Của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời
Đặc sủng, Hội Dòng, Linh đạo

Mười Đặc Nét Của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời

Mười đặc nét để diễn tả một cách ngắn gọn về căn tính của Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời! Nếu chúng ta thử làm một cuộc thăm dò, thì kết quả giữa các tu sĩ trong Hội Dòng không có nhiều sự khác biệt. Mỗi người có những nét riêng, nhưng đều đi chung trên cùng con đường, có chung một mã số mà mỗi người tùy theo sự hội nhập ít hay nhiều mà thôi. Quả thật, tôi xin mạo muội nói lên đây mười điểm mà tôi xem như là mười điều răn, nó bắt đầu từ điều hiển nhiên đến điều ít hiển nhiên hơn.  Anh Em Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời Được viết tắt hai chữ: AA, nếu xếp theo thứ tự bảng chữ cái thì luôn xuất hiện lên đầu so với tên các hội dòng khác. Thật vậy, Hội Dòng được gọi: “Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời”, hay còn gọi “Anh em Đức Mẹ Lên Trời” hay “Tu Sĩ Đức Mẹ Lên Trời”. Ba tên gọi này q...
Tóm Tắt Sự Phát Triển Sau Thời Kỳ Thành Lập Của Hội Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời
Hội Dòng, Lịch Sử Dòng, Linh đạo, Tài liệu Hội Dòng

Tóm Tắt Sự Phát Triển Sau Thời Kỳ Thành Lập Của Hội Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời

Hội Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời phát triển đặc biệt nhanh sau khi cha Emmanuel d'Alzon qua đời. Tại thời điểm cha d’Alzon từ trần, Hội Dòng chỉ có 68 tu sĩ và 11 tập sinh. Đó là các cựu sinh viên, các tu sinh tại các tiểu chủng viện dành cho những thanh –thiếu niên xuất thân từ các gia đình bình dân hoặc nghèo khó. Đến giữa thế kỷ 20, Hội Dòng gia tăng hoạt động vào các mô hình tiểu chủng viện nên đã gia tăng ơn gọi trong Hội Dòng và làm cho Hội Dòng phát triển rất nhanh, đạt đến đỉnh cao gần 2.000 tu sĩ. Sự phát triển của nhiều công trình trong thế kỷ 19 Cha François Picard kế vị cha d'Alzon. Trong thời kỳ tổng quyền (1880-1903) này có một số công trình vĩ đại của dòng Âugustinô Đức Mẹ Lên Trời đã bén rễ và đã lớn mạnh rất nhanh: La Bonne Presse (ngày nay là Bayard Presse): Ấn bản đ...