Thư Chung

Lá Thư Số 10 Của Cha Tổng Quyền – GỬI ANH EM TU SĨ TRẺ
Thư Chung

Lá Thư Số 10 Của Cha Tổng Quyền – GỬI ANH EM TU SĨ TRẺ

Anh em thấn mến! Đại dịch Covid-19 làm cho chúng ta phải bó buộc trong đất nước và cộng đoàn sở tại. Trong tình liên đới, chúng ta chỉ có thể rùng mình đọc lại số liệu thống kê về các nạn nhân trên thế giới không ngừng tăng cao. Đến nay, người ta thống kê hơn ba triệu người chết và vô số người nhiễm bệnh. Hy vọng về vắc-xin đã được hiện thực hóa, nhưng ai là người thụ hưởng? Tất nhiên là những người giàu, những người may mắn sinh ra trong những đất nước thịnh vượng, còn lại, những người nghèo, họ sẽ như thế nào? Đại dịch đang thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới, và làm chúng ta nghi ngờ cả những thứ mà chúng ta đã gầy dựng như một sự chắc chắn tuyệt đối. Vấn đề bạo loạn vẫn diễn ra ở vùng phía bắc Kivu, hay tại Ouagadougou thuộc đất nước Burkina Faso nơi mà các cộng đoàn của chú...
Lá Thứ Số 8 Của Cha Tổng Quyền – Ơn Gọi
Thư Chung

Lá Thứ Số 8 Của Cha Tổng Quyền – Ơn Gọi

 Anh em và những người bạn Giao Ước thân mến! Lá thư này là hoa trái của một chiều dài suy tư về ơn gọi trong Giáo hội và đặc biệt là nơi dòng Đức Mẹ Lên Trời. Chúng ta biết rằng, Hội dòng của chúng ta luôn lưu tâm lắng nghe đến tiếng gọi của Thiên Chúa cho con người hôm nay. Nước Thiên Chúa luôn cần những người thợ, đó là linh mục, tu sĩ, những người dâng hiến và giáo dân. Luật sống của chúng ta nhắc nhở chúng ta làm việc để “nâng đỡ ơn gọi Kitô hữu, đặc biệt ơn gọi tu sĩ và linh mục” (Luật Sống số 16), và ba số khác (số 133 đến 135) chỉ rõ những đòi hỏi về mục vụ ơn gọi. Cha Emmanuel d’Alzon không bao giờ ngừng đề cập đến sự cấp bách vun trồng ơn gọi nơi dòng Đức Mẹ Lên Trời và đó là sứ vụ thiết yếu cho Hội dòng của chúng ta. Những tiểu chủng viện, chương trình Đức Bà ơn gọi, lưu...