Đấng Sáng Lập

CHA EMMANUEL-JOSEPH-MARIE-MAURICE DAUDÉ D'ALZON

Sinh tại Vigan

Giáo phận Nîmes, Ngài trải qua thời thơ ấu ở Vigan, sau đó chuyển đến Lavagnac (miền Nam nước Pháp)
30 Tháng 8, 1810
30 Tháng 8, 1810

Gia đình chuyển đến Paris

Ngài theo học tại trường Trung học Thánh Louis và trường Stanislas, sau đó học hai năm tại trường đại học Luật
Tháng 9, 1823
Tháng 9, 1823

Trở về Lavagnac

Cha d'Alzon trở về Lavagnac để tĩnh tâm và nghiên cứu
Tháng 5, 1830
Tháng 5, 1830

Ngài gia nhập Đại Chủng Viện của Giáo Phận Montpellier

15 Tháng 3, 1832
15 Tháng 3, 1832

Lên đường đến Rome

Ngài theo học một thời gian tại Học viện giáo hoàng Gregorian, sau đó ngài theo chương trình nghiên cứu riêng được hướng dẫn bởi các thần học gia.
Tháng 11, 1833
Tháng 11, 1833

Thụ phong linh mục

Bởi Hồng y Odescalchi, trong nhà nguyện riêng nơi ngài lưu trú
26 Tháng 12, 1834
26 Tháng 12, 1834

Phục vụ Giáo phận Nîmes

NNgài trở về Nîmes, sống ở ngôi nhà số 16 – đường Aspic; được Giám mục De Chaffoy bổ nhiệm làm phụ tá giám mục và Tổng đại diện danh dự.
14 Tháng 11, 1835
14 Tháng 11, 1835

Gặp gỡ mẹ Marie-Eugénie de Jésus

Ngài gặp mẹ Marie-Eugénie de Jésus, Đấng sáng lập dòng Nữ tu Đức Mẹ Lên Trời, lần đầu tiên vào năm 1838, và trở thành cha đồng hành thiêng thiêng của mẹ vào năm 1841
Năm 1838
Năm 1838

Tổng đại diện

Ngài được bổ nhiệm làm Tổng đại diện chính thức bởi Đức cha Cart, và đảm nhận chức vụ này trong vòng 39 năm (đến tháng 9 năm 1878).
4 tháng 3, 1839
4 tháng 3, 1839

Trường Trung học Đức Mẹ Lên Trời, Nîmes

Cha Goubier mua lại một ngôi trường nội trú đang sa sút của cha Vermot dưới tên cha d’Alzon, và gầy dựng thành một trường Công giáo miễn phí và có uy tín: Trường Trung học Đức Mẹ Lên Trời
Tháng 1, 1844
Tháng 1, 1844

Lời khấn khiêm nhường

Tại Consolata của Turin, ngài khấn hứa sẽ không nhận chức vụ giám mục
Tháng 6, 1844
Tháng 6, 1844

Lời khấn tư tại Notre Dame des Victoires, Paris

6 tháng 7, 1845
6 tháng 7, 1845

Thành lập Hiệp hội Đức Mẹ Lên Trời

(Dòng và Dòng Ba )
Tháng 9, 1845
Tháng 9, 1845

Khởi đầu năm Tập viện và thành lập Dòng Augustinô- Đức Mẹ Lên Trời

Đêm giáng sinh 1845
Đêm giáng sinh 1845

Khấn Dòng lần đầu

Những anh em đầu tiên tuyên khấn trong tay cha d’Alzon là : Etienne Pernet, Henri Brun, Victor Cardenne, Hippolyte Saugrain
Đêm giáng sinh 1850
Đêm giáng sinh 1850

Ngài khấn trọn đời

Đêm giáng sinh 1851
Đêm giáng sinh 1851

Hành trình đến Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ

Tháng 2 đến tháng 4, 1863
Tháng 2 đến tháng 4, 1863

Thành lập dòng Nữ Tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

24 tháng 5, 1865
24 tháng 5, 1865

Công đồng Vaticanô I

Ngài tham dự với tư cách là nhà thần học bên cạnh giám mục Plantier
Năm 1870
Năm 1870

Ngài kết thúc hành trình dương thế

21 tháng 11, 1880
21 tháng 11, 1880

Bậc Đáng Kính

Giáo hội đã chứng thực các nhân đức phi thường của Cha Emmanuel d’Alzon, và nâng ngài lên Bậc Đáng Kính.
21 tháng 12, 1991
21 tháng 12, 1991

Xem chi tiết: https://ducmelentroi.net/dang-sang-lap/