Dòng Đức Mẹ Lên Trời Khai Mạc Năm Tập Viện 2017

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017, lúc 5 giờ, cha trợ lý giám tỉnh Gioa kim Nguyễn Khương Duy đã chủ sự thánh lễ khai mạc Tập Viện năm 2017. Đồng tế với ngài có cha Phê-rô Trần Văn Huyền, giám tập và là bề trên Cộng đoàn Tập viện. Thánh lễ có sự tham dự của anh em trong cộng đoàn và một số giáo dân thân quen với cộng đoàn thuộc giáo xứ Láng Cát.

Chia sẻ trong thánh lễ cha trợ lý giám tỉnh mời gọi các tân tập sinh mở lòng đón nhận ân huệ của Chúa và can đảm bước theo Ngài. Ngài nhấn mạnh: đôi khi bước đường chúng ta đi cũng có những chông gai, những thử thách, nhưng với quyết tâm bước theo Đức Giê-su, chúng ta sẽ vượt qua được trở ngại bằng sự kiên nhẫn và khiêm tốn.

Sau bài giảng là nghi thức vào nhà tập bằng việc thẩm vấn và trao tu phục.

Tập Viện Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời năm nay có 8 tập sinh. Các anh em đến từ các giáo xứ thuộc giáo phận Hà Nội, Vinh và Bà Rịa.

Mong rằng các tân tập sinh sẽ cảm nếm được ân huệ của Chúa qua đời sống kinh nguyện, đời sống cộng đoàn và đời sống tông đồ trong năm đặc biệt của đời sống tu trì.

Fx. Phan Dương, a.a