Dòng Đức Mẹ Lên Trời: Tu Nghị Tỉnh Dòng Châu Âu – Valpré 2016

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

imageSau một thời gian dài chuẩn bị, Tu Nghị đã được bắt đầu vào tối Chúa nhật 20/11/2016. Về tham dự Tu nghĩ có 48 tu sĩ được bầu chọn qua 2 lần bầu cử, ngoài ra còn  4 tu sĩ, và 11 giáo dân đuợc mời tham dự vào sự kiện này.

Vào tối Chúa Nhật, Tu Nghị đă khởi động bằng việc bỏ phiếu bầu ban điều hành : Cha Nicolas Potteau được tín nhiệm làm thư ký của Tổng Tu Nghị, Cha Dominique Ganier làm người điều hành Tu Nghị với sự cộng tác của Cha André Antoni, Cha Jean-Paul Sagadou, và thầy Millad Yacoub. Tham dự Tu Nghị Tỉnh Dòng, còn có ban ban Thư Ký và ban Thông Tin của tỉnh dòng.

   Từ ngày thứ 2 đến sáng thứ 3, Tu Nghị đã được nghe lại các báo cáo quan trọng của cha Giám Tỉnh; Cha phụ trách đào tạo; ban Phụ trách ơn gọi và giới trẻ; nhóm Giáo Dân Dấn Thân theo linh đạo nhà dòng; sự phát triển của Châu Á, châu Phi. Ngoài ra Tu Nghị còn được nghe bản báo cáo thăm dò về đời sống tinh thần cũng như những vấn đề cụ thể trong đời sống các  cộng đoàn.

Tu nghị tỉnh dòng đã dùng hình ảnh « Rượu Mới » như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những ngày đầu của các buổi thảo luận. Một tinh thần cởi mở, nghiêm túc, đón nhận và bắt nhịp với sự phát triển của toàn xã hội.

Tất cả các báo đã được trình bày trước Tu Nghị và sau đó được thảo luận theo nhóm nhỏ xoay vòng để các thành viên Tu Nghị có thể đưa ra nhận định cá nhân. Từ những báo cáo và từ các thảo luận, Tu nghị cố gắng nhìn lại 6 năm qua, gom góp những điều mới mẻ, phù hợp, những điều tích cực, đồng thời Tu nghị cũng không ngại đón nhận những hạn chế và bất cập hiện tại để hướng về tương lai.

Hai ngày đầu của Tu nghị cũng là cuộc gặp gỡ và làm sống lại tinh thần liên đới, huynh đệ của các tu sĩ tham gia Tu Nghị, đó cũng là cuộc gặp gỡ của nhiều nền văn hoá khác nhau của 3 nền lục địa. Trong bầu không khí vui vẻ, chiều nay, Tu Nghị tiếp tục làm việc với các báo cáo.

image-1

greiner_dominique_4

antoni_andre_2

yacoub_milad_2-1

 sagadou_jeanpaul_2

potteau_nicolas_3