Giám mục Tân cử Benoît Gschwind – Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vào trưa thứ bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại Rome, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Benoît GSCHWIND, tu sĩ Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời làm giám mục Giáo phận Pamiers, Pháp. Vào thời điểm được bổ nhiệm, Cha Benoît là cha chánh xứ của giáo xứ Saint-Augustin de l’Aqueduc ở Montpellier.

Tân Giám mục Benoît có đôi lời nhắn nhủ gửi đến các tu sĩ và giáo dân của Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm tôi làm giám mục giáo phận Pamiers. Một giai đoạn mới bắt đầu trong cuộc đời tôi. Tôi luôn đáp lại những lời kêu gọi nhân danh Chúa Kitô và Tin Mừng, và tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng khi đi theo Chúa Kitô và tìm thấy Người ở rất nhiều nơi trong nhân loại.

Tôi nợ gia đình, cha mẹ, hội dòng và mỗi người anh chị em những gì tôi có. Trong hơn 40 năm, câu châm ngôn mà Cha Emmanuel d’Alzon đặt ra cho Hội Dòng “Nguyện Nước Cha trị đến” đã trở thành kim chỉ nam hướng dẫn những bước đi và chọn lựa của tôi, giờ đây một cách hiển nhiên trở thành câu khẩu hiệu giám mục của tôi. Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời đã dạy tôi yêu mến Chúa Kitô và Giáo Hội của Người và cũng dạy tôi làm việc với niềm đam mê vì sự hiển trị của Nước Trời. Tôi trông cậy vào lời cầu nguyện của anh chị em trong ngày Chúa Kitô kêu gọi tôi bỏ mọi sự mà theo Người. “Đừng sợ Chúa Kitô! Ngài không lấy gì và cho đi tất cả. Ai dâng mình cho Ngài sẽ nhận được gấp trăm lần.” Trong những ngày vừa qua, những lời này của Đức Bênêđíctô XVI khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài đã vang vọng một cách đặc biệt trong lời cầu nguyện của tôi. Đáp lại lời kêu gọi của Chúa Kitô và Tin Mừng đã đưa tôi đến với nhiều sứ mệnh khác nhau. Tôi tạ ơn vì hành trình được đồng hành cùng với anh chị em Đức Mẹ Lên Trời. Hết lần này đến lần khác, tôi đã có thể đo lường mức độ mà Thánh Thần tác động đến thế giới này và trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Tôi vui mừng mời các bạn tham gia lễ tấn phong giám mục của tôi, sẽ diễn ra tại Nhà thờ Saint Maurice ở Mirepoix vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng 11 lúc 3 giờ chiều.
Tôi bảo đảm với bạn về những lời cầu nguyện và tình hiệp thông của tôi trong Đấng mà chúng tôi phục vụ.
Xin hãy cầu nguyện cho tôi nữa.”

Thân ái

Benoît Gschwind
được bổ nhiệm làm Giám mục của Pamiers


Tiểu sử

Cha sinh ngày 30/9/1963 tại Basel (Thụy Sĩ).
Thụ phong linh mục vào ngày 9 tháng 2 năm 1991, Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời.

Thạc sĩ thần học (licence canonical baccalaureate)
Thạc sĩ thần học (licence canonique) – Strasbourg
Thạc sĩ thần học (licence canonique) – ICP Paris

Sứ vụ

1988 – 1991 tại Tổng giáo phận Paris, Tuyên úy của các trường trung học Bergson, Pailleron và Péguy và trường trung học Péguy.
1991 – 1997 tại giáo phận Évry-Corbeil-Essonnes, phụ trách tuyên úy các trường giáo dục công lập.
1991 – 1998 tại giáo phận Évry-Corbeil-Essonnes, phụ trách lĩnh vực mục vụ của thành phố mới Évry và thành viên trong nhóm các linh mục nhận trách nhiệm về sứ vụ này.
1998 – 2000 thành viên Hội đồng giám mục giáo lý, phục vụ thanh thiếu niên (Trung tâm giáo dục tôn giáo quốc gia)
1997 – 2001 Tuyên úy sinh viên cho khu vực Paris (École Polytechnique féminine de Sceaux và ENS Cachan).
1999 – 2000 Bayard Presse, Tổng biên tập tạp chí Prions en Église
2000 – 2011 Bayard Presse, Tổng biên tập tạp chí Prions en Église, sau đó là giám đốc biên tập các tạp chí phụng vụ
2002 – 2004 Tuyên úy nhóm Hướng đạo sinh quốc gia ở Pháp 
2004 – 2008 Tuyên úy nhóm Hướng đạo sinh quốc gia ở Pháp cho nhóm tuổi từ 11 đến 15 tuổi.
2008 – 2011 Phó Tổng uyên úy nhóm Hướng đạo sinh quốc gia ở Pháp 
2011 – 2014 Giám tỉnh Tỉnh dòng Pháp, Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời
2014 – 2017 Giám tỉnh Tỉnh dòng Châu Âu, Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời
Từ năm 2017 tại tổng giáo phận Montpellier, cha xứ Saint-Augustin de l’Aqueduc, thành viên Ban truyền thông giáo phận, thành viên hội đồng linh mục, giáo sư tại Trung tâm Đại học Guilhem de Gellone.

 

nguồn: https://www.assumptio.org/en/news/2023/10/28/bp-benoit-gschwind-a-a-appointed-bishop-of-pamiers