Giáo Xứ Phan Thôn :  61 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức  

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Lúc 7h00 Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023, tại nhà thờ giáo xứ Phan Thôn, Đức giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã long trọng cử hành thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức cho 61 em trong giáo xứ.

Đồng tế và tham dự trong thánh lễ có các linh mục và phó tế dòng Đức Mẹ Lên Trời-những người đang phục vụ giáo xứ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là có sự hiện diện của cha mẹ của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay.

     

Sau lời chào đầu Thánh lễ, với sự gần gũi, Đức giám mục giáo phận đã có những lời khen ngợi giáo xứ về sự trang trọng và ấm cúng của ngôi thánh đường, đặc biệt là sự hiện diện năng động, tích cực và trẻ trung của từng thành viên của giáo xứ. Đức cha mời gọi : “Ngôi nhà thờ của anh chị em đã được tân trang và làm cho đẹp hơn nhiều. Chúc mừng anh chị em. Xin anh chị em hãy tiếp tục làm cho đền thờ tâm hồn của mình trở nên xinh đẹp bằng tình yêu và lòng quảng đại trong chính đời sống và việc làm của anh chị em “.

Trong bài giảng, với những kinh nghiệm và lòng yêu mến về truyền giáo, đức cha Anphong đã chuyển tải những ý tưởng cần thiết để qua đó, mỗi thành viên của giáo xứ ý thức hơn về đặc tính và sứ mạng của mỗi người Ki-tô hữu nói riêng và Giáo hội nói chung : Truyền giáo. Những thông tin về những người xin tìm hiểu và gia nhập Giáo hội trong Giáo phận mà Đức cha liệt kê như một lời cảnh tỉnh để mỗi người ý thức hơn về đời sống và sứ mạng của mình. Qua đây, vị chủ chăn của giáo phận khuyến khích : “… Cha mời gọi các con, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ hãy sống tốt, để qua đó, những người chưa nhận biết Chúa họ cảm nhận được sự tốt lành, thánh thiện và bình an nơi những gia đình Ki-tô hữu, nhờ đó mà họ sẽ tìm hiểu và xin theo đạo…”. Cũng trong bài giảng, Đức giám mục Giáo phận đã mời gọi 61 em sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm sức trở nên những người truyền giáo bằng việc sống trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần để mỗi ngày các em trở nên những người khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức và kính sự Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục với nghi thức ban Bí tích Thêm sức.

Sau khi tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội, các em được Đức giám mục Giáo phận đặt tay và cầu nguyện, và rồi, từng em tiến về phía ngài để được xức dầu thánh. Từ nay, các em trở nên những chi thể sống động của Hội Thánh và nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các em sẽ có thêm sức mạnh để phục vụ mọi người theo gương Chúa Ki-tô.

Trước bài hát kết lễ, đức cha Anphong một lần nữa nói lên tâm tình yêu mến của ngài đối với cộng đoàn nhỏ bé Phan Thôn. Ngài khuyến khích các linh mục và giáo dân sống tâm tình hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo xứ ngày càng thiêng thánh hơn. Đặc biệt, ngài lặp lại lời mời gọi mỗi người trở nên đền thờ để Thiên Chúa ngự và sẵn sàng ra đi truyền giáo ngay chính trong môi trường sống của mỗi người.

Ước gì qua việc lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, không chỉ 61 em, nhưng cả các bậc phụ huynh và toàn thể các tín hữu trong giáo xứ, lãnh nhận được cách dồi dào ơn thánh của Chúa Thánh Thần, để nhờ đó, mọi người nhận ra rằng “hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8, 5-6).

Lm. Fx Phan Văn Dương, aa.

Ảnh : Thanh Hải