Gieo Mầm Ơn Gọi – Thành Lập Lưu Xá Sinh Viên Tại Đà Nẵng

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Lưu xá Augustinô: Niềm vui trong ngày thành lập và khai giảng năm học mới

Đồng hành với các bạn sinh viên, bằng việc mở các lưu xá là một trong những sứ mạng ưu tiên của dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam. Đây cũng là ước muốn theo định hướng của tổng tu nghị nhà dòng năm 2023: lan toả sự thánh thiện và tinh thần của Đấng Sáng Lập Cha Emmanuel d’Alzon, theo như lời chia sẻ của cha Phêrô Lê Viết Thắng, aa, trong ngày khai giảng.

 

Niềm vui mà chúng con đón nhận được thể hiện rất rõ trong ngày tĩnh tâm và Thánh Lễ khai giảng vừa qua (15-16/09). Tạ ơn Chúa đã cho chúng con những khoảng khắc thật ý nghĩa, với những chia sẻ dựa trên phụng vụ Lời Chúa của cha đồng hành, anh em chúng con được đánh động bởi tình yêu thương và tấm lòng quảng đại của Thiên Chúa ngang qua những con người cụ thể; đặc biệt chúng con biết ơn các ân nhân và Hội dòng đã cho chúng con một môi trường tốt để học tập, trưởng thành lên trong đời sống đức tin, nhân bản, đời sống chung và phân định ơn gọi.

Chúng con, tuy mỗi người đến từ một nơi, nhưng giờ đây mỗi con tim của chúng con cùng chung nhịp đập trong Lưu xá Augustinô. Hiện tại lưu xá đã có sự góp mặt của 11 thành viên, nhờ sự khơi mào của cha Phêrô. Xin tiếp tục yêu thương và hướng dẫn chúng con trong năm học mới này, để chúng con biết lan toả niềm vui, tình yêu thương và sự hiệp nhất.

                                                                                       Gioan Hoàng Trường