Hồng Ân Thánh Hiến

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

THẦY PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN XUÂN PHÚC LÃNH NHẬN THÁNH CHỨC LINH MỤC

  Hôm nay ngày 29/06/2022, trong khí hân hoan mừng ngày lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phê rô và Phao lô, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài thuộc Giáo Phận Vinh, Đức Giám Mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho ba thầy phó tế, trong đó thầy Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Phúc, người con của Giáo xứ Kẻ Gai, Giáo Phận Vinh, thuộc Hội Dòng Augustino Đức Mẹ Lên Trời.

Đồng tế với Đức Giám Mục giáo phận, có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh, Đức Cha Bruno Valentin, Giám Mục Phụ Tá giáo phận Versailles, và các linh mục trong và ngoài Giáo Phận, cùng sự hiện diện đông đảo của quý ân nhân, thân nhân của các tiến chức về tham dự ngày đại lễ.

Thánh lễ truyền chức linh mục được diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt mến vào lúc 8h00. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh đã làm nổi bật đặc tính tông đồ của hai vị thánh Phê-rô và Phao-lô. Tiếp đến, ngài chia sẻ về hồng ân thánh chức linh mục, phát xuất từ tình yêu huyền nhiệm của Đức Ki-tô. Từ đây, khi lãnh nhận chức Thánh, các linh mục được thánh hiến cho Thiên Chúa theo một cách thức mới: trở nên những khí cụ sống động của Chúa Kitô Linh Mục Ðời Ðời. Đức Giám Mục cũng nhắn nhủ các tân chức phải ý thức về vai trò sứ vụ tư tế thừa tác mà Thiên Chúa đã ban, để từ đó, họ biết dùng cả cuộc đời mình để đáp trả tình yêu Chúa bằng hy sinh tận tụy phục vụ đoàn chiên. Sau nữa, ngài mời gọi các tân chức luôn phó thác vào tình yêu quan phòng của Đức Ki-tô. Và kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha đã trích lời của Chúa Giê-su: “ Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 20,28).

Thánh lễ truyền chức đã mang đến những dấu ấn đặc biệt của niềm tin và mở ra niềm hy vọng vì cánh đồng truyền giáo của Giáo hội có thêm những thợ gặt lành nghề. Trong niềm hân hoan và tạ ơn Chúa chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho các tiến chức, đặc biệt là vị tân chức Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Phúc, người anh em của chúng ta, luôn luôn trung tín, nhiệt thành với ơn gọi và sứ vụ Thiên Chúa Trao ban. Xin cho các ngài luôn say mê tình yêu Thập Giá, sinh ích cho phần rỗi các linh hồn.

Giuse Nguyễn Văn Đức, Thỉnh sinh AA