Kết thúc Tu Nghị Tỉnh Dòng Châu Âu (tuần thứ nhất) : Ba Câu Hỏi Cho Người Điều Hành – Cha Dominique Greiner

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

7Câu hỏi 1: Theo những gì diễn ra từ cuộc họp đầu tiên của Tu Nghị Tỉnh Dòng châu Âu, đâu là nhận định chung của ngài về công việc của chúng ta và về bầu khí chung ?

Buổi đánh giá có vẻ rất tích cực. Tinh thần làm việc hăng say, huynh đệ và sốt sắng. Nhưng điều làm tôi hài lòng nhất chính là Tu Nghị đã làm việc theo một cách thức mới, ít tranh luận tập trung, nơi mà lời nói ít khi hoạt động trôi chảy. Chúng tôi có kinh nghiệm về những thể thức mới để điều hành giúp cho các thành viên Tu Nghị diễn đạt được ý kiến của mình trên tất các tài liệu. Những anh em Châu Phi bày tỏ ý kiến về sứ vụ ở châu Á, và ngược lại… Về điểm này, đó là một thành công rất lớn.

 Câu hỏi 2 : Đâu là điều được rút ra từ chủ đề « Rượu mới, Bình Mới » từ cuộc họp thứ nhất của Tu Nghị ? Những điểm nào cần được đề cập và đào sâu trong tuần làm việc thứ hai sắp tới ?

Theo cách nhìn của tôi, « Rượu Mới » của Tu Nghị lần này chính là biết cách nhìn nhận Tỉnh Dòng từ cách nhìn mang tính chu vi địa lí của nó, từ sự du nhập mới mẻ ở Châu Á và ở vùng Tây Phi. Cũng chính sự phân tán ấy làm cho chúng ta ý thức được sự nhân lên gấp bội về công việc. Điều quan trọng trước nhất là đồng hành những nơi mới được thành lập và giúp họ hướng đến sự tự trị. Từ mục đích ấy, cần phải hòa nhập cấu trúc bộ máy làm việc và cách thức điều hành. Tiếp đến, là công việc chuyển tải linh đạo của Hội Dòng. Các tu sĩ càng ngày càng ít đi trong khối công việc nặng nề của an hem Đức Mẹ Lên Trời tại Châu Âu. Để những công việc ấy tiếp tục tiến triển, thực trạng khẩn cấp đòi hỏi sự cộng tác đào tạo lâu dài cho những người cộng tác làm việc xung quanh.

Câu hỏi 3 : Đâu là những gợi ý tiếp theo để có sự chuẩn bị tốt cho cuộc họp thứ hai của Tu Nghị?

Trước hết, cần chờ đợi sự mời gọi của Tu Nghị Tổng Quyền. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ ngay từ bây giờ đến những phương tiện điều hành của cuộc họp thứ hai. Những phương pháp để làm và hợp thức hóa các bản văn mà phần lớn nó đã lỗi thời. Chúng ta cần xác định một cách làm việc khác để có thể đề nghị cho các thành viên của Tu Nghị vào tháng 7, một cách làm việc mang tính tập thể hơn và cộng tác nhiều hơn.