Lịch Sử

Dòng Augustino – Đức Mẹ Lên Trời (the Augustinians of the Assumption (A.A.)) là một Hội Dòng trực thuộc Giáo Hoàng, do Cha Emmanuel d’Alzon thành lập tại Nimes, một thành phố miền Nam nước Pháp năm 1845. Năm 1857, Tòa Thánh chuẩn y sự ra đời của Hội Dòng và chuẩn nhận chính thức vào năm 1864 (Hiến pháp được công nhận năm 1923). Luật Sống hiện tại của Dòng được lấy từ bộ tu luật của Thánh Augustinô thành Hippo.
 
Hội Dòng được Cha Emmanuel d’Alzon (1810-1880), tổng đại diện giáo phận Nimes, thành lập vào đêm Giáng Sinh 1845 tại Nimes. Cha d’Azon sinh tại Vigan vào ngày 30 tháng 8 năm 1810. Từ năm 1832 đến 1833, Cha theo học tại Đại Chủng Viện Montpellier và kết thúc chương trình học tại Rôma với các giáo sư thời danh. Cha từng là học trò của thần học gia Felicite de Lamennais. Dù không đồng quan điểm nhưng Cha ít nhiều chịu ảnh hưởng của nhà thần học này. Là một tông đồ nhiệt thành, Cha có nhiều sáng kiến mục vụ trong giáo phận Nimes qua bốn đời giám mục khác nhau. Cha D’Alzon đã thành lập hai Hội Dòng: Dòng Anh Em Augustino – Đức Mẹ Lên Trời (còn được gọi là Anh Em Đức Mẹ Lên Trời) và Dòng Nữ Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời. Năm 1878, Cha D’Alzon xin rút khỏi cương vị Tổng Đại Diện của giáo phận Nimes sau 43 năm phục vụ. Cha mất ngày 21 tháng 11 năm 1880 tại Nimes và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II công nhận bậc Đáng Kính và tháng 12 năm 1991.
 
Hội Dòng hiện nay hiện diện tại hơn 33 quốc gia, với sự hiện gần đây nhất vào năm 2006 tại Philippines, Việt Nam và Togo. Tu sĩ Augustino – Đức Mẹ Lên Trời hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm: giáo dục, báo chí, đại kết, hành hương và truyền giáo. Năm 1870, Hội Dòng thành lập một số tạp chí mà đến nay đã trở thành một trong những nhà xuất bản Công Giáo lớn nhất trên thế giới, Bayard Presse, với nhật báo La Croix và hơn 100 tạp chí bằng 15 ngôn ngữ (Catholic Digest là báo Công Giáo tiếng Anh được biết đến nhiều nhất). Năm 1873, Dòng tổ chức các cuộc cuộc hành hương với quy mô lớn tại Pháp và Đất Thánh. Hiện nay, cuộc hành hương lớn hằng năm vào ngày 15 tháng 8 tại Lộ Đức quy tụ hàng ngàn tín hữu.
 
Vào cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ XX, những người theo chủ nghĩa thế tục và Cộng hòa nhận thấy Hội Dòng là một mối đe dọa lớn, đặc biệt sau sự kiện tờ báo dẫn đầu công kích vụ Dreyfus như là kẻ bội quốc. Vì vậy khi Đảng Cộng hòa lên nắm chính quyền, Đảng này đã buộc một số Dòng Tu Công Giáo, trong đó có cả Dòng Augustino – Đức Mẹ Lên Trời, phải rời khỏi nước Pháp. Nhiều tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời phải ra nước ngoài sinh sống, một số anh em khác xin ở lại làm linh mục triều trong các giáo phận địa phương. Vào năm 1900, cùng nhiều dòng tu khác, Dòng Đức Mẹ Lên Trời bị buộc phải rời khỏi nước Pháp. Nhưng cũng nhờ sự kiện này mà Hội Dòng tiếp tục thành lập ở một số nước lân cận.

Hiện nay, Dòng Augustino – Đức Mẹ Lên Trời có 915 tu sĩ và 45 tập sinh, phân bố trong 128 cộng đoàn tại 33 quốc gia trên tất cả các châu lục. (Thống kê theo Tổng tu nghị năm 2023)