Ngày làm việc cuối cùng của kỳ 2 – Tỉnh nghị Tỉnh dòng Âu châu 2017

 

Tin khácLiên hệ

Mục vụ Ơn gọi: mevetroi@gmail.com - Tel: 0988 057 835
Liên hệ: arttuan.aa@gmail.com - Tel: 01689 462 386