R.I.P – Tu Sĩ Linh Mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình, OFM.

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Hội dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời xin được tri ân bậc tiền nhân, người đã khởi xướng cho ơn gọi của Hội dòng, người đã đặt viên đá tảng để xây dựng một ngôi nhà, người đã làm cầu nối cho hội dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời hiện diện trên quê hương Việt Nam. Chúng con xin kính cẩn tri ân ngài – linh mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình, OFM.