Scholasticat – Thánh lễ Khấn lại của các thầy học viện dòng Đức Mẹ Lên Trời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Một lần đã khấn hứa thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ đổi thay”, lời bài ca của nhạc sĩ Ngọc Linh như tâm tình bao trọn lễ khấn lại của các thầy lúc 17h30 ngày 27 tháng 08 năm 2018 tại Học viện Fatima.

Lễ tái khấn tuy không long trọng như lễ tiên khấn nhưng không vì thế mà mất đi nét đẹp và tính thiêng liêng. Dưới sự hiện hiện của anh em, 17 thầy đã đặt tay mình vào tay cha Gioakim Nguyễn Khương Duy, cố vấn tỉnh dòng Âu châu, và cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng, đại diện giám tỉnh tại Việt Nam, để một lần nữa nói lên lời cam kết sống trọn 03 lời khuyên Phúc Âm. Đồng tế trong thánh lễ, có cha giám tập Phêrô Trần Văn Huyền và cha Anrê Đoàn Hiếu Minh Tuấn. Trong bài giảng của mình, cha chủ tế Gioakim Nguyễn Khương Duy đã nhắn nhủ anh em hãy luôn chân thành và giữ mãi lửa tình yêu trong ơn gọi của mình để từ đó có những thành quả tốt đẹp trong công việc tông đồ, đời sống cộng đoàn cũng như trong đời sống thiêng liêng.

Sau thánh lễ có bữa tiệc đậm tình huynh đệ để mừng lễ thánh Mônica và vui mừng khi các thầy can đảm tiếp tục lời khấn hứa với Thiên Chúa. Nhờ sự chuyển cầu của thánh Mônica, mong rằng các thầy sẽ giữ trọn lời thề hứa và mỗi ngày một hăng say hơn trên con đường đang tiến bước hầu Nước Chúa được hiển trị.

Hoàng Đương, AA.