Tân phó tế dòng Đức Mẹ Lên Trời được truyền chức tại Paris

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vào lúc 18h30 Chúa nhật (21/10/2018), tại nhà thờ giáo xứ Saint-Pierre de Montrouge, Đức cha Thibaut VERNY, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Paris, đã cử hành thánh lễ Truyền chức Phó tế cho thầy Phê-rô Cao Bá Vĩnh, tu sĩ dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời.

Đồng tế trong thánh lễ có cha Benoît BIGARD, bề trên giám tỉnh, quý cha trong ban tư vấn của tỉnh dòng, cha chánh xứ và quý cha đến từ các giáo xứ và hội dòng khác.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của anh chị em tu sĩ và giáo dân. Họ là những người thuộc giáo xứ Saint-Pierre de Montrouge, anh chị em thuộc gia đình Đức Mẹ Lên Trời, một số thuộc cộng đoàn Việt Nam tại Paris và những người bạn khác của Tân Phó tế.

Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng với các nghi thức truyền chức thánh như : Nghi thức giới thiệu và tuyển chọn, Nghi thức phong chức và Nghi thức diễn nghĩa.

Tạ ơn Chúa vì đã khơi lên trong tâm hồn Tân Phó tế lòng khát khao sống đời dâng hiến và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa và Giáo hội để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.

Fx. Phan Dương, a.a.