Thánh lễ kết thúc tỉnh nghị Tỉnh dòng Âu châu

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Bảng khởi hành dày đặc trong phòng đại biểu… Cha Dominique Greiner đã diễn tả rất sinh động trong bản đúc kết, đã chào đón những điều mới mẻ một cách cụ thể trong kỳ 2 của Tỉnh nghị lần này. Những công việc của chúng ta được  hòa nhập trong dòng xoáy cải cách của Đức Thánh Cha Phanxicô. Một vài từ khóa của ngày hôm nay là : Canh tân, tiến trình, tình huynh đệ… Với thời gian, chúng ta được mời gọi nhìn lại những ân huệ mà chúng ta đã đón nhận với sự trợ giúp của Chúa Thanh Thần. Cũng như cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chúng ta vừa vượt đến một chặng đường mớ. Trong lời sai đi, Cha Giám tỉnh, Benoit Bigarđã nếm được những hoa trái của ngày làm việc vừa qua. Cha mời gọi hãy tựa vào những nền tảng của đời sống tu trì truyền giáo và cộng đoàn, tu sĩ và giáo dân hiệp nhất : Tinh thần mới và thời đại mới. Tri ân tất cả, hẹn gặp lại ở chặng kết tiếp.