Thánh Lễ truyền chức phó tế tại Roma

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Giáo Hội Hoàn vũ cùng với Hội Dòng và gia đình thầy Đa Minh Nguyễn Văn Thọ vui mừng vì hồng ân thánh chức phó tế thầy mới được lãnh nhận trong ngày lễ trọng các Thánh Nam Nữ vừa qua tại Roma. Dưới sự đặt tay của Đức Cha Benoni Ambarus, Giám mục phụ tá Giáo phận Roma, tại giáo xứ Santa Maria, trước sự chứng kiến của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân tại đây. Trong Thánh lễ, Đức Cha Benoni nhắc nhở mọi người, và cách riêng thầy Đa Minh về ý nghĩa của tác vụ phó tế : bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, diakonos, nghĩa là « người phục vụ » theo bước Thầy Chí Thánh Giê-su, Đấng đã hạ mình xuống để phục vụ (Pl 2, 7). Phó tế được thánh hiến để phục vụ dân Chúa trong các nhiệm vụ : công bố, giảng dạy Lời Chúa ; rửa tội ; chứng hôn ; trao Mình Thánh Chúa trong các cử hành phụng vụ và đặc biệt cho người bệnh ; cử hành nghi thức an táng và thực thi bác ái.

 

Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng, Thầy Đa Minh Thọ là phó tế chuyển tiếp linh mục, do vậy, trong ngày truyền chức, thầy phải cam kết giữ luật độc thân vì Nước Trời bằng cách dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô để phục vụ mọi người. Ngoài ra, thầy còn cam kết giữ các giờ kinh phụng vụ để cầu nguyện cho Giáo Hội và mọi người đồng thời hứa vâng phục giám mục bản quyền cũng như các vị bề trên hợp pháp.

Hơn hết, điều làm cho thánh lễ này có ý nghĩa là vì chức phó tế trước tiên là một bí tích, một ân sủng và một dấu chứng lãnh nhận nhưng không từ Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10, 45).

Chúng ta cùng cầu nguyện và nâng đỡ thầy để tác vụ thầy mới lãnh nhận trổ sinh nhiều hoa trái và sinh ích cho nhiều người.

 

Roma ngày 3 tháng 11 năm 2023

Gioan Baotixita Trần Khắc Trúc