Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vào lúc 6h00 ngày 18/03/2024, trong niềm vui mừng kính thánh Giuse Đấng bảo trợ Giáo Hội, tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse Dòng Tên, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang- Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ sự thánh lễ truyền chức Phó tế cho cho 4 thầy dòng Tên và 1 thầy dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời :

  1. Thầy Giuse Bùi Huy Đạt, SJ
  2. Thầy Matthêu Huỳnh Minh Thiện, SJ
  3. Thầy Giuse Vũ Thành Trung, SJ
  4. Thầy Tôma Thiện Nguyễn Đăng Trung, SJ
  5. Thầy Giuse Nguyễn Văn Phúc, AA

Thánh lễ được tổ chức nội bộ, không có gia đình và người thân tham dự. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Giám Tỉnh, một số cha Dòng Tên Việt Nam và một số cha đại diện dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ từ nhiều Dòng tu, Hiệp hội và một số giáo dân.

Khởi đi từ lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthêu (Mt 1, 16. 18-21) và gương sống của Thánh Giuse, trong bài huấn từ của mình, Đức Cha đã nhắn gửi tới các tiến chức cũng như cộng đoàn phụng vụ hai điều quan trọng cần phải noi gương thánh cả Giuse đó là sự khiết tịnh và tình phụ tử.

Thánh Giuse được chọn làm bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và được trao phó chăm sóc Con Thiên Chúa, như một người cha, và Ngài đã vâng theo thánh ý Chúa. Ngài đã trở thành “ Người cha không độc thân nhưng sống khiết tịnh”. Theo gương Thánh nhân, các Tiến chức ngày hôm nay cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Đức Cha nhắc nhở các Tiến chức rằng : “Anh em hứa sống độc thân, và khiết tịnh” ; “ không ai bắt anh em sống độc thân khiết tịnh”. Như thế, việc sống khiết tịnh của những người lãnh nhận chức thánh không phải là sự ép buộc nhưng là một sự chọn lựa hoàn toàn tự do cho sứ vụ.

Hướng đến thánh chức Linh mục, các Phó tế được mời gọi luyện tập sống tình phụ tử trong tương quan với mọi người. Như thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giê-su, nhưng nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Ngài đã trở thành Cha nuôi của Chúa Giê-su, thì Ứng viên linh mục cũng vậy, họ sẽ trở thành cha thiêng liêng của mọi người nhờ ân ban của Thiên Chúa. Muốn sống đúng vai trò người cha trong tương quan với mọi người, hãy noi gương thánh Cả, vì “ Ngài là người cha, không độc thân nhưng khiết tịnh, đồng thời Ngài cũng là người con hiếu thảo, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là Cha”. Như thế, để làm tròn vai trò người cha trong tương quan với mọi người, các Phó tế phải sống tốt vai trò của người con trong tương quan với Thiên Chúa là Cha. ‘Người cha’ mà mỗi tiến chức sẽ trở thành phải là người cha như ý muốn của Thiên Chúa và phải diễn tả được khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha nhân lành, không phải là người cha theo ý tưởng của bản thân.

Phần kết bài giảng lễ, Đức Cha mong các Tiến chức nhớ mình là những người yếu đuối, mỏng dòn nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn một cách nhưng không, trao ban chức thánh một cách nhưng không. Như thế cần phải biết sống tâm tình tạ ơn và tín thác vào quyền năng của Chúa. Đức Cha thêm rằng :  không độc thân khiết tịnh thì khó có thể chu toàn vai trò người con trong tương quan với Thiên Chúa. Không làm tròn vai trò người con trong tương quan với Thiên Chúa thì khó có thể diễn tả được gương mặt của người Cha là Thiên Chúa ngang qua đời sống độc thân khiết tịnh.

Sau bài giảng là nghi thức truyền chức Phó tế. Qua bí tích truyền chức thánh, thầy Giuse Nguyễn Văn Phúc AA., đã trở thành tân Phó tế, thừa tác viên của Hội Thánh và là cộng sự của Chúa Ki-tô trong sứ vụ cứu chuộc của Ngài. Thầy đã chọn cho mình câu ý lực sống : “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 89,2). Đó là kinh nghiệm, sự xác tín của thầy về tình yêu Thiên Chúa dành cho thầy và cũng là một lời đoan hứa dùng cuộc đời mình để ca tụng tình yêu của Ngài. Xin hãy luôn tiếp tục cầu nguyện cho thầy để đời sống dấn thân và phục vụ của thầy trở thành bài ca ngợi khen Thiên Chúa.

                                                                                                                     Phao-lô Thành, A.A.