Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời Tại Pháp

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Chúa nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016, trong tay cha Benoît Gschwind, giám tỉnh tỉnh dòng Châu Âu, Emmanuel Kahindo, đại diện Tổng quyền, hai thầy Simon Kim Tae-Hô (Hàn Quốc) và Phanxicô Xaviê Nguyễn Đình Hành (Việt Nam) đã tuyên khấn trọn đời trong Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Thánh lễ được cử hành tại nguyện đường cộng đoàn Valpré – Lyon – Pháp Quốc. Dưới đây là một số hình ảnh:

image-2 image-3 image-4 image-5 image-6 image-8 image-9 image-10 image-11 image-12 image-13 image-14 image-15

Theo http://www.assomption.org/