Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

 

“Nếu anh em ngày đêm suy gẫm và thực hành ba lời khấn trong hành trình sống của anh em, anh em sẽ tìm thấy con đường của niềm vui, của sự trọn hảo.”

 Đó là lời nhắn nhủ của cha Benoit Bigard, Giám tỉnh Tỉnh dòng Châu Âu, trong thánh Lễ Tuyên khấn Trọn đời ngày 27 tháng 8 năm 2022 của các anh em:

  • Gioan Baotixita Nguyễn Đình Điền
  • Phêrô Hoàng Đương
  • Giuse Đặng Văn Nghị
  • Phêrô Trần Văn Thành
  • Phêrô Nguyễn Đình Thống
  • Phêrô Nguyễn Minh Tín
  • Giuse Phạm Văn Trình.

Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 09h, tại nhà thờ Thanh Đa, Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ có sự hiện diện quý cha, quý thầy, quý xơ (soeur), và anh em Linh mục – Tu sĩ đến từ Philippine và Hàn Quốc trong gia đình Đức Mẹ Lên Trời; quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và thân nhân của các anh em và của Hội dòng.

Chủ tế thánh lễ là cha Phêrô Trần Văn Khuê, Bề trên Miền Châu Á – Đại Dương; cha Benoit Bigard giảng lễ và cũng là người đại diện cha Bề trên Tổng quyền nhận lời khấn của anh em.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh khai triển ba bài đọc tương ứng với ba Lời khuyên Phúc Âm: Vâng phục, Khiết tịnh và Khó nghèo trong đời tu. Ngài mời gọi các khấn sinh phải bám rễ sâu nơi Thiên Chúa để với ơn Chúa ngõ hầu đủ sức trung thành giữ các Lời khấn và dấn thân cho đến trọn đời; phải tái khám phá và kín múc những chọn lựa trong đời tu của mình. Ngài nhắn gửi các anh em khấn sinh: “Anh em sẽ khấn Vâng lời trọn đời, nghĩa là cùng tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa với anh em của mình, đừng biến mình thành chủ nhân của đời mình (1Sm 3,1-10.19). Anh em sẽ khấn trọn đời trong lời khấn Khiết tịnh, tức là anh em học yêu để phục vụ người khác, một tình yêu đi ra khỏi chính mình, đừng biến mình làm trung tâm (Pl 2,1-4). Anh em sẽ khấn trọn đời trong lời khấn Khó nghèo, tức là biến Thiên Chúa thành nguồn giàu có duy nhất của đời mình, để có thể mang lại nhiều hoa trái (Ga 15,1-8). Nếu anh em ngày đêm suy gẫm và thực hành ba lời khấn trong hành trình sống của anh em, anh em sẽ tìm thấy con đường của niềm vui, của sự trọn hảo.”

Sau bài giảng là Nghi thức Tuyên khấn Trọn đời. Với việc Tuyên khấn Trọn đời, kể từ đây các khấn sinh chính thức thuộc trọn về Đức Kitô và Giáo Hội trong Hội dòng, cùng chia sẻ trách nhiệm và bổn phận của mình để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội theo linh đạo của Hội dòng.

Tạ ơn Chúa đã thương chọn và gọi các anh em tiến lên một bước trong hành trình trở nên những người thợ trong vườn nho của Chúa. Nguyện ước ân sủng và bình an của Thiên Chúa thánh hóa và biến đổi anh em mỗi ngày, ngõ hầu “Để tất cả nên một” (Ga 17,21) như câu Lời Chúa mà anh em đã chọn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Truyền Thông AA