Thầy Phó Tế – Thầy Sáu

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Trong ngày mừng kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 13 tháng 10, tại cộng đoàn Học viện Emmanuel d’Alzon – Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời đã diễn ra Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 2 thầy:

  • Phêrô Hồ Sỹ Cẩn
  • Stêphanô Trần Quyết Quyền

Thánh lễ truyền chức được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế và đặt tay truyền chức.

Theo cách hiểu thông thường, người ta sẽ nghĩ đơn giản rằng “Phó tế là sắp làm linh mục”. Tuy nhiên từ năm 1968, trong Giáo hội Công Giáo còn có thêm một chức được gọi là chức Phó tế vĩnh viễn (chức này được trao cho cả những người đã lập gia đình đủ điều kiện).

Trong ngôn ngữ Tiếng Việt, thầy Phó tế còn được gọi là thầy Sáu. Vì thời trước Công Đồng Vaticanô II (1965), ai chịu chức Linh mục phải lần lượt nhận bảy chức: 1. Giật chuông mở đóng cửa nhà thờ; 2. Đọc sách; 3. Trừ qủy; 4. Giúp lễ; 5. Trợ Phó tế; 6. Phó tế và 7. Linh mục.

Sau công đồng Vaticanô II, Giáo hội chỉ giữ lại 2 thừa tác vụ (chức nhỏ) trước khi truyền chức Phó tế đó là: tác vụ Đọc sách và Giúp lễ. (2 thừa tác vụ này cũng có thể trao cho giáo dân, tuy nhiên đối với người chuẩn bị chức thánh thì 2 thừa tác vụ này bắt buộc phải có). 

Về nhiệm vụ của các Phó tế, Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium) số 29 dạy rằng:

“Ở bậc thấp hơn của hàng giáo phẩm, có các phó tế, những người đã được đặt tay “không phải để lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng là để phục vụ”. Thực vậy, được ân sủng bí tích bồi bổ, các phó tế, hiệp thông với Giám Mục và Linh Mục Ðoàn, phục vụ Dân Thiên Chúa bằng việc phụng vụ, giảng dạy, và bác ái. Khi được những vị có thẩm quyền chỉ định, các phó tế được cử hành trọng thể phép Thánh Tẩy, giữ và trao Mình Thánh Chúa, nhân danh Giáo Hội chứng kiến và chúc lành hôn phối, mang của ăn đàng cho kẻ hấp hối, đọc Thánh Kinh cho tín hữu, giáo huấn và khuyên nhủ dân chúng, chủ tọa việc phụng tự và kinh nguyện của tín hữu, cử hành các á bí tích, chủ tọa lễ nghi tang chế và an táng. Ðược phong chức để lo việc bác ái và việc quản trị, phó tế phải nhớ lời nhắn nhủ của Thánh Polycarpô: “Hãy tỏ lòng nhân hậu, nhiệt thành, và hãy bước theo chân lý của Chúa, Ðấng đã làm tôi tớ mọi người“.

Giáo huấn chỉ rõ nhiệm vụ chính của các Phó tế là PHỤC VỤ. Nguyên ngữ Hilạp “Diakonos” diễn tả phó tế là người phục vụ. Vì vậy, có thể nói phục vụ là bản chất của phó tế. Vì do bản chất phục vụ như thế, khi lãnh nhận thừa tác vụ phó tế không phải là một bước tiến lên vinh quang như nhiều lời chúc mừng, mà thực sự là một bước đi xuống, cúi xuống để phục vụ. Như thế, mọi người nhận biết thầy phó tế không chỉ nhờ phẩm phục thầy mặc, dây các phép thầy mang, mà còn nhờ cung cách thầy phục vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái.

Như vậy, với thánh Lễ truyền chức hôm nay, 2 thầy chính thức tháp nhập vào hàng Giáo sĩ với tư cách và bổn phận là người phục vụ. Xin cho các thầy luôn kiên vững trong đức tin và nhiệt tâm trong đời sống như lời nhắn nhủ của Đức Giám mục trong nghi thức trao sách Phúc Âm:

 “Con hãy nhận lấy Phúc âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. 

 

Truyền thông A.A.