Tag: tìm hiểu dòng

Chút Tâm Tình Mùa Chay Thánh
Tâm Tình

Chút Tâm Tình Mùa Chay Thánh

      [ Anh em tìm hiểu AA đi vào "Sa mạc" Mùa chay 2020]       “Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa……” (Mt 4, 1) Sa mạc hay hoang địa là những từ ngữ rất quen thuộc để chỉ về một nơi chốn khô cằn, thiếu nước và gắn liền với sự chết chóc nhưng đồng thời cũng là nơi mà sự sống được diễn tả một cách mạnh mẽ nhất. Phải chăng vì điều này mà hoang mạc được xem như là một biểu tượng đặc biệt để diễn tả về Mùa Chay Thánh, thời gian mà người Kitô hữu được mời gọi ý thức sâu xa về sự hư vô của mình “ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (St 3, 19). Chính vì thế, 40 Ngày Chay Thánh là cơ hội, là thời gian hết sức cần thiết cho mọi tín hữu sống chiều kích nội tâm để được gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng và cô tịch, đồng thời gột rửa tâm hồn để chuẩn...