Thông Tin Tu Nghị Tỉnh Dòng – số 4

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

attachment-1-1«Con người của đức tin, con người của hợp nhất, con người của sự liên đới». Ngày thứ 4 của Tu Nghị đã cho phép trở về ba căn tính của linh đạo dòng Đức Mẹ Lên Trời. Đó là cách trả lời cho câu hỏi mà cha Benoît đã đặt ra trong ngày đầu của Tu Nghị : «Thiên Chúa muốn gì ở dòng Đức Mẹ Lên Trời?».

Trong thời gian đầu, những người hướng dẫn nhóm đã tóm tắt lại những điểm nhấn mà các thành viên đã đặc biệt lưu tâm trong các báo cáo. Mỗi người được mời gọi lưu lại phản ứng trên những tờ giấy nhỏ. Những hạn chế, những điểm mạnh, những điều mới mẻ, những giá trị truyền thống… đã lấp đầy mặt bàn trung tâm của Tu Nghị. Cha Giám Tỉnh đã đề nghị làm bản tóm tắt từ những gì được lưu lại để tiếp tục công việc «xay-ép».

Sau giờ ăn trưa, cha André Antoni đã đại diện cho Mục vụ Đức Tin (axe apostolique- homme de foi), trình bày báo cáo của mình. Đối với ngài, con người của đức tin chính là dấn thân trong linh đạo của Hội Dòng bằng những công việc cụ thể. Để tăng cường sự hợp tác giữa con người (người làm việc, tình nguyện viên và tu sĩ), công việc và các giá trị của Hội Dòng, cha André đã giới thiệu một phương pháp qua 4 giai đoạn khác nhau.

Tiếp theo, cha Céleste Pianezze đã trình bày về «con người đức tin của anh em Đức Mẹ Lên trời». Ngài đã chia sẽ kinh nghiệm cá nhân về đối thoại liên tôn ở Nga, bằng cách giải thích sự mới mẻ trong cách tiếp cận đức tin. Bài chia sẻ đã giúp mọi người nắm bắt rõ hơn về những gì mà các tu sĩ đã sống và làm việc ở Giáo hội Phương đông.

Cha Dominque Lang, đã nhấn mạnh về sự liên đới và xem đó như là cách sống trong sứ vụ của anh em dòng Đức Mẹ Lên Trời. Ngài đã đưa ra những đề nghị cụ thể. Với Ngài, giúp đỡ những người nghèo khổ nhất chính là một quá trình biến đổi chính mình. Đó là một điều kỳ diệu, vì cuộc sống bên cạnh những nghèo khổ, chính là nguồn vui vô tận. Liên đới chính là nhìn nhận rõ ràng thực tại, vì cuộc sống quanh ta cần được nhìn nhận một cách trực diện. Liên đới chính là tin vào Đấng Tạo Hóa vì ta biết rằng, chính Ngài khởi sự trước chúng ta. Cuối cùng, liên đới chính là sống trong tình xót thương đích thực và chính lòng thương xót ấy thay đổi những việc làm của chúng ta.

2511-1 2511-3

Sau một thời gian nghỉ ngơi, các thành viên Tu Nghị đã chia thành nhóm nhỏ để cùng suy nghĩ, trao đổi về những mời gọi đi vào trong lòng thế giới của Giáo Hội, của Đức giáo hoàng Phan-xi-cô.

Cuối ngày làm việc, Tu Nghị Tỉnh Dòng đã bầu thêm 3 đại diện tham dự Tu Nghị Tổng Quyền : cha Jean-François Petit, cha Dominique Greiner và cha André Antoni.

« Không một ai quá nghèo đến nỗi không có cái gì để chia sẻ. Tình huynh đệ không phải là một sự lựa chọn, Nó là một sự cần thiết » (thông điệp cuối  của Diaconia 2013).

Vũ Huề, chuyển ngữ