Thường Huấn 2017: Hành Hương

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vào lúc 11 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2017, gần 80 tham dự viên bao gồm các linh mục, tu sĩ và ứng sinh dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời và Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời đã quy tụ đến Trung tâm Hành hương Tổng Giáo Phận Sài Gòn (Bãi Dâu – Vũng Tàu), để tham gia đợt thường huấn với đề tài “Hành Hương”.

Hướng dẫn đợt thường huấn năm nay là cha Fabien Lejeusne, tu sĩ dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, giám đốc Hành Hương Quốc Gia Pháp (Pèlerinage National).

Hành hương là một trong những sứ mạng mà cha Emmanuel d’Alzon – Đấng sáng lập dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời – đã cưu mang và thực thi ngay từ những ngày đầu thành lập Hội Dòng (1845) và cho tới hôm nay, công việc ý nghĩa này vẫn được các tu sĩ tiếp nối.

Nhiều năm làm việc trong hành hương quốc gia Pháp, với khao khát truyền đạt những kinh nghiệm cho các thế hệ kế thừa, cha Fabien sẽ giúp những người tham dự mở rộng tầm nhìn đối với sứ mạng mà Hội Dòng đang thực thi lâu nay, và nay vốn đang rất cần thiết trong đời sống đức tin và sinh hoạt Giáo hội, cách riêng là Giáo hội Việt Nam.

Thường huấn là việc làm mang tính liên tục của anh chị em trong gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời từ nhiều năm nay. Những đề tài khác nhau của mỗi năm nhằm giúp các tu sĩ và ứng sinh hiểu rõ hơn về những sứ mạng mà Hội Dòng và đời sống,sứ mệnh của Giáo Hội trong thời đại hôm nay.

Đợt thường huấn năm nay sẽ kéo dài đến ngày 01/6/2017.

Một số hình ảnh của Thường Huấn 2017…..

Fx. Phan Dương, aa.