Vatican theo nhịp sống của giới trẻ thế giới

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Một bản câu hỏi vừa được đăng trên internet mời gọi các bạn trẻ từ 16-29 tuổi giúp các giám mục trên thế giới chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng về chủ đề: “Người Trẻ, Đức Tin và Phân Định Ơn Gọi”. Cả người trẻ Công giáo lẫn không Công giáo được mời gọi điền vào bản câu hỏi này.

Người trẻ mong muốn gì cho thế giới và cho chính mình? Họ có tin tưởng vào chính phủ mình, vào Giáo Hội, vào các bệnh viện? Mục đích cuộc đời của họ là xây dựng một gia đình, tìm được một công việc ổn định hay được trở nên nổi tiếng?

Họ có tin vào Thiên Chúa? Họ có yêu mến âm nhạc? Họ muốn sinh bao nhiêu con?

Vatican muốn tìm hiểu về người trẻ.

Bản câu hỏi là một phần của Thượng Hội Đồng Giám Mục về chủ đề: “Người Trẻ, Đức Tin, và Phân Định Ơn Gọi”, sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2018.

Để khởi động nghiên cứu, bản câu hỏi dành cho các bản trẻ khắp nơi trên thế giới tuổi từ 16 đến 29 được đăng trên mạng ngày hôm qua tại trang web.

Bản câu hỏi bằng năm thứ tiếng (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) với hy vọng càng nhiều ban trẻ tham gia trả lời càng tốt, không phân biệt niềm tin của họ.

Sáng kiến này thuộc về Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Nữ tu Nathalie Becquart, giám đốc của Tổ chức Rao Giảng Tin Mừng và Cổ Vũ Ơn Gọi cho Giới Trẻ, thuộc Hội Đồng Giám Mục Pháp lưu ý.”Đây là lần đầu tiên một bước tiếp cận như vậy được sử dụng cho một thượng hội đồng”.

“Điều này cho thấy rằng lối sống và phản ứng của giới trẻ ngày nay được quan tâm tới”, sơ Nathalie nói thêm.

“Đến với các bạn trẻ trên mảnh đất của chính các em, trên internet và trên các phương tiện truyền thông xã hội là đến với các em ngoài những mạng lưới truyền thống.”

Tuy nhiên, chủ đề đức tin không đi xa bao nhiêu trong các bản câu hỏi, chỉ khoảng chục câu hỏi đóng về các chủ đề đa dạng như: hình dung về bản thân, tầm nhìn xã hội và cơ cấu, ý tưởng về công việc, tương quan với đức tin và giáo hội, cũng như việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và nhận định của người trẻ về nó. 

Dù các câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm, chúng cung cấp những câu trả lời ở diện rộng. Ví dụ, câu hỏi: “Chúa Giêsu là ai đối với bạn?” Câu trả lời bao gồm: đấng cứu chuộc, một ngôn sứ, một sự bịa đặt hay một kẻ thù cần chống lại.

Ngôn ngữ và câu hỏi bình dân được cố ý sử dụng trong bản câu hỏi nhằm đến được với càng nhiều bạn trẻ càng tốt. 

Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, tổng thư ký của thượng hội đồng chia sẻ với báo La Croix: “Chúng ta phải dùng ngôn ngữ dễ hiểu để đối thoại trực tiếp với các bạn trẻ”.

Bản câu hỏi còn bao gồm các tài liệu chuẩn bị được các bạn trẻ đọc lại để bớt giọng điệu giáo hội nhưng vẫn giữ lại được hoàn toàn tính trang trọng.

Bản câu hỏi sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Nicolas Senèze (Rome) and Gauthier Vaillant