Về Với Chúa Để Từng Ngày Được Nên Giống Như Ngài

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“ Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành…để sớm hồi sinh. Hãy trở về, hãy trở về…”

Lời bài hát “Hãy trở về” như thôi thúc và mời gọi tha thiết mỗi người chúng ta, đặc biệt mời gọi anh em tìm hiểu chúng tôi quay về cùng Cha dấu yêu, để được sống trong tình yêu và lòng thương xót của Người sau bao lầm lỡ. Chúa Giêsu thúc dục: “Vậy các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn lành” (Mt 5,48). Hành trình trở về là hành trình từ bỏ và quyết đổi mới con người nhờ theo gương trọn lành được Thiên Chúa chỉ dạy qua Lời Chúa, và hơn hết, đó một hành trình sám hối và được thanh tẩy vì được đến cùng Chúa.

Tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái – Quận 9. Trong dịp Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019. Anh em Tìm hiểu AA chúng tôi đã có được những ngày tĩnh tâm thật yên bình và hạnh phúc qua những giây phút “Chỉ ta với Chúa”. Cũng trong dịp Tĩnh Tâm này, với chủ đề “Sự công chính trong đời tu”, anh em chúng tôi đã thu tích được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu qua những chia sẻ rất ý nghĩa, dễ hiểu và đọng lại nhiều suy ngẫm từ cha đồng hành Anrê Đoàn Hiếu Minh Tuấn.

Dẫn anh em chúng tôi đi vào trong bối cảnh văn hóa, suy tư của Cựu Ước, Tân Ước và các Giáo Phụ, đi theo diễn tiễn của nhận thức con người về sự công chính – công bình qua từng thời đại. Chúng tôi khám phá các nguyên ngữ của từ công chính – công bình trong Thánh Kinh qua từ SEDAQAH ( צדקה)  của tiếng Do Thái và từ DIKAIOSUNE (δικαιοσύνη) trong tiếng Hy Lạp, là các ngôn ngữ đã được sử dụng trong Kinh Thánh.

Điều nghiên cách hiểu của con người về sự công chính trong các nền văn hóa Do Thái và Hy Lạp qua các thời kỳ trong Thánh Kinh. Từ những biến chuyển của nhận thức con người về “Công Lý – Công Bình – Công Chính” đã giúp cho anh em chúng tôi hiểu rõ hơn những chiều kích điều này để phân định và áp dụng trong đời sống thường ngày trong tương quan với chính bản thân mình; công bằng với anh, chị, em xung quanh, công bằng với môi trường sống, với các tạo vật; và nhất là, công bằng với Thiên Chúa. Cha luôn nhắn nhủ với anh em chúng tôi:“Anh em hãy giữ và thực hành sự công chính đối với chính mình, với tha nhân, đặc biệt với anh em trong cộng đoàn.

Không chỉ qua lối sống của bản thân, mà một khi đã “ngộ ra” các điều mới mẻ để hiểu đúng về “Công Lý – Công Bình – Công Chính” của Thiên Chúa, của tha nhân và của các quy luật trong cuộc sống cũng là một phương thức giúp ta sống hài hòa, cố gắng làm cho cuộc sống chung quanh ta được quân bình, công bình hơn.

Để khám phá bí mật của sự công bình của Thiên Chúa, chúng tôi cũng có cơ hội để khảo sát những tranh về “mối tương quan Ân sủng và công trạng để được nên người Công chính” theo các suy tư của Thánh Phaolô và thánh Augustinô. Cha cũng giúp anh em chúng tôi phân định rõ hơn về ơn gọi của từng người qua các phương pháp phân định của thánh Phaolô và thánh I-nhã (Loyola).

Kết thúc ba ngày tĩnh tâm, đọng lại trong chúng tôi là những thao thức, những quyết tâm cũng như sự xác quyết cách rõ ràng hơn về ơn gọi của chính mình. Ước gì mỗi người chúng tôi luôn biết hướng nhìn lên Chúa là cùng đích của ơn gọi, là niềm vui, niềm hạnh phúc của đời dâng hiến và là niềm cậy trông mỗi khi chúng tôi ngã lòng hay khi gặp gian nan, thử thách. Vì “có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì” (Tv 118, 6).

Jos. Hữu Chức, lớp Tìm hiểu AA 2019