Vị Tân Tổng Quyền Của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, tại Rô-ma, các thành viên trong tổng tu nghị Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời đã bầu Cha Ngoa Ya Tshihemba làm vị Tổng quyền thứ XI của Hội Dòng.

Cha Ngoa Ya Tshihemba sinh ngày 16 tháng 10 năm 1970 tại Mbau (Bắc Kivu) thuộc Cộng hoà Dân chủ Công-gô. Xuất thân trong một gia đình nông dân, ngài là con cả trong gia đình có 8 người con.

Ngài vào thỉnh sinh tại trường Cao đẳng Kambali và vào nhà tập (1995-1996) tại Charles Lwanga ở Butembo (Bắc Kivu). Ngày 28 tháng 8 năm 1996, ngài đã tuyên khấn lần đầu. Sau đó, ngài được bổ nhiệm về Kinshasa (1996-2001), nơi ngài lấy bằng triết học. Ngoài kinande, tiếng mẹ đẻ, cha Ngoa Ya Tshihemba còn nói được tiếng Swahili, tiếng Lingala, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Ngài là người biết rõ về Châu Phi, Trung Mỹ và Châu Á.

Từ năm 2003 đến năm 2007, ngài theo học thần học tại Học viện Đào tạo Liên Dòng ở Mê-xi-cô, và đã lấy bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 1 năm 2008, ngài thụ phong linh mục tại Butembo (Bắc Kivu). Sau đó, ngài trở lại Mê-xi-cô để học 4 năm về chuyên ngành giáo dục (2009-2013). Ngài đã được giao trách nhiệm đào tạo và thay thế cha xứ để coi sóc giáo xứ Marie, Impératrice des Amériques trong một năm. Năm 2013, cha Ngoa Ya Tshihemba được bổ nhiệm đến Manila (Philippines). Ở đó, ngài vừa là giám tập vừa là đặc trách đào tạo các tu sĩ của Hội Dòng tại Philippines và là bề trên của một cộng đoàn đào tạo.

Cha Ngoa Ya Tshihemba năm nay 52 tuổi, là Bề trên Tổng tuyền thứ XI của Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, kế nhiệm cha Benoît Grière (người Pháp) – người vừa hoàn thành hai nhiệm kỳ (12 năm) với tư cách là người đứng đầu của Hội Dòng.

Hiện tại, Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời có 915 tu sĩ và 45 tập sinh, 128 cộng đoàn, hiện diện trên 33 quốc gia trải dài trên khắp các châu lục.

Nguyện Nước Cha Trị Đến !

Lm. Fx. Phan Văn Dương, aa.