Xin Cho Họ Nên Một – Buổi Gặp Gỡ Và Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo 2024

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi… và yêu thương anh em như chính mình” (Luca 10, 27). Đây là câu Kinh Thánh chủ đề cho Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo 2024. Tối ngày 22 tháng 01 vừa qua, cộng đoàn Học viện-Fatima Bình Triệu đã tổ chức buổi gặp gỡ và cầu nguyện cho sự hiệp nhất.

Khách mời của cộng đoàn là một số tín đồ đến từ Giáo hội Chính Thống – Nga và Giáo hội Tin lành, cùng với sự hiện diện của anh chị em trong đại gia đình Đức Mẹ Lên Trời. Ngoài ra, nhóm cầu nguyện Taizé – Mạctynho cũng hiện diện vừa giúp chia sẻ về các hoạt động của nhóm đồng thời chia sẻ về kinh nghiệm qua việc tổ chức các buổi cầu nguyện. Những chứng từ sống động nơi các người trẻ đã và đang dấn thân trong hoàn cảnh và điều kiện của mình giúp cho cộng đoàn được củng cố hơn nữa về niềm hy vọng “để tất cả nên MỘT”.

Sau phần chia sẻ, tất cả khách mời cùng nhau hiêp thông trong giờ cầu nguyện với các bài hát của cộng đoàn Taizé. “Sự thinh lặng là điều cốt yếu trong hành trình hiệp nhất của các Kitô hữu. Trên thực tế, nó là nền tảng cho việc cầu nguyện, từ đó công cuộc đại kết bắt đầu và nếu không có cầu nguyện thì đại kết sẽ không có kết quả”. Đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho buổi cầu nguyện đại kết trước thềm khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16. Và một lần nữa, trong bầu khí hiệp thông, buổi cầu nguyện đã dẫn dắt từng thành viên dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất.

Ước mong tinh thần Đại Kết vốn là gia sản của đặc sủng Đức Mẹ Lên Trời tiếp tục được lan tỏa bởi sự hiện diện và dấn thân của các tu sĩ, của các giáo dân và những người thiện chí ngang qua nhiều cách thức khác nhau.

                                                      Lê Minh Thống, A.A