Tuesday, May 17

TIN HỘI DÒNG

Hồng Ân Thánh Chức Phó Tế

Hồng Ân Thánh Chức Phó Tế

Đối với Giáo Hội Công Giáo, phó tế là một chức thánh – chức thánh để phục vụ.  Bởi vì bản chất của chức thánh phó tế là phục vụ: phục vụ Bàn Thánh, phục vụ Lời Chúa và làm bác ái. Với ý thức đầy đủ về chức thánh ...

HỘI DÒNG

Đấng Sáng Lập – Cha Emmanuel d’Alzon

Đấng Sáng Lập – Cha Emmanuel d’Alzon

ĐẤNG SÁNG LẬP   1 – Phương châmAdveniat Regnum Tuum (Nguyện Nước Cha trị đến – Que ton Règne vienne – Thy kingdom come ) Cha Emmanuel d’Alzon Đấng sáng lập • Dòng Anh Em Augustinô-Đức Mẹ Lên...

TÂM TÌNH

Chặng Đường 4 Tuần Mùa Chay Cùng Tôn Giáo Bạn

Chặng Đường 4 Tuần Mùa Chay Cùng Tôn Giáo Bạn

CHÚT TÂM TÌNH SAU CHUYẾN THĂM CÁC TÔN GIÁO BẠN TRONG MÙA CHAY “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12, 24) Đức Giêsu thật tinh tế khi sử dụng hình ản...