Để sinh Chúa trong cuộc đời – SLC tháng 10,11,12

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

 “Đời con một chuỗi Mân Côi: Hạt Thương chen lẫn hạt Vui, hạt Mừng…”
Anh chị em thân mến!
Lời thơ trên phần nào diễn tả tâm tình chúng ta khi tháng Mười đến. Qua sứ điệp Fatima, Mẹ Maria mời gọi hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Những mầu nhiệm Mân Côi giúp ta suy niệm, chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu và công trình cứu chuộc của Người. Lần hạt đọc kinh giúp gắn kết những buồn vui, sướng khổ, thịnh vượng, gian truân của cuộc sống với cuộc đời Chúa Giêsu, của Mẹ Maria, giúp ta nhận ra giá trị của cuộc sống mình, thấu hiểu được thánh ý của Thiên Chúa.
Đời người chỉ tìm được ý nghĩa đích thực khi quy hướng về Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Ý nghĩa sống đó vượt lên trên mọi giới hạn của tự nhiên là không gian và thời gian. Nhờ trung gian là Chúa Giêsu mà Giáo Hội lữ hành hiệp thông với Giáo Hội trên trời. Nhờ đó, chúng ta và những người đã qua đời truyền thông cho nhau những công đức thiêng liêng, những cố gắng lành thánh. Cuộc đời ngắn ngủi có thể hướng đến với cuộc sống đời đời bằng lời cầu nguyện. Kết hợp những hạt Thương chen lẫn hạt Vui, hạt Mừng của chuỗi Mân Côi cuộc đời để hiệp thông với Giáo Hội trên trời, ta chuẩn bị và sống trọn vẹn hơn trong mầu nhiệm Con Chúa làm người.
Năm Phụng Vụ mới bắt đầu với tâm tình chuẩn bị để đón Chúa đến. Mùa Vọng và biến cố Giáng Sinh mời gọi ta hãy sửa đổi lòng mình, chuẩn bị chỗ để Chúa Hài Nhi được sinh ra trong tâm hồn, trong cuộc sống ta. Như Mẹ Maria đã sinh Chúa Giêsu cho đời, mỗi chúng ta cũng có sứ mệnh sinh Chúa cho người trong cuộc sống hôm nay.

Ban biên soạn

Xem thêm: http://songloichua.bayardvn.com/
Mua báo: http://bayard.vn/