Chuyến viếng thăm của Soeur Tổng quyền Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2023, Cộng đoàn Học viện Fatima Bình Triệu chào đón sự viếng thăm của Soeur Nathalie, Bề trên Tổng quyền và Soer Pilar, Cố vấn của Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời (PSA). Đây là cuộc ghé thăm đầu tiên của Soeur Nathalie và Pilar kể từ sau Tổng Tu Nghị của Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời (2022). Hiện nay, Hội Dòng PSA có mặt ở 20 quốc gia và có 83 cộng đoàn trên khắp 5 châu lục.

Cuộc gặp gỡ đầy tình “huynh đệ” đã làm cho mối dây liên đới vô hình nay trở nên hữu hình giữa các hội dòng trong đại Gia đình Đức Mẹ Lên Trời. Đại diện cộng đoàn học viện Fatima, cha Bề trên Peter Trần Văn Khuê đã cảm ơn quý Sr và chia sẻ một vài thông tin về đời sống cộng đoàn, cũng như sứ vụ của anh em đang trong giai đoạn đào tạo. Hy vọng rằng, ngày càng có thêm nhiều cuộc viếng thăm hơn nữa để nối kết và đào sâu tình “huynh đệ” trong đại gia đình Đức Mẹ Lên Trời. Mến chúc Hội dòng PSA ngày càng thăng tiến trong mọi khía cạnh, hầu làm cho Triều Đại Thiên Chúa được hiển trị trong chúng ta và xung quanh chúng ta.