Chúa là gia nghiệp đời con !

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Thầy Phó tế xông hương sách Phúc âm

Image 1 of 11

“Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là niềm vui của lòng con” (Tv 118,111) đó là tâm niệm sống của 08 anh em tuyên khấn trong hội dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 22 tháng 08 năm 2018.  Đêm trước đó, dưới ánh trăng thanh và trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, cộng đoàn và thân nhân của các khấn sinh đã dâng lên Mẹ Maria những lời kinh đơn sơ để xin Mẹ đồng hành và giúp các khấn sinh giữ trọn các điều sẽ khấn hứa.

Các tân khấn sinh: Gioan Baotixita Nguyễn Đình Điền, Giuse Thái Đình, Phêrô Hoàng Đương, Giuse Nguyễn Văn Hà, Giuse Đặng Văn Nghị, Phêrô Lê Minh Thống, Phêrô Lê Minh Tín, Giuse Phạm Văn Trình.

Tại Tập viện Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, thánh lễ tuyên khấn đã được diễn ra với bầu khí trang nghiêm và long trọng. Chủ tế nhận lời khấn là cha Gioakim Nguyễn Khương Duy, cố vấn tỉnh dòng Âu châu, đồng tế với ngài có cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng, đại diện giám tỉnh tại Việt Nam, và cha giám tập Phêrô Trần Văn Huyền. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của các cha trong Hội dòng, các cha trong giáo hạt Long Hương và các cha thân nhân; tới tham dự thánh lễ có sự diện diện của các tu sĩ nam nữ, các thành viên trong nhóm Bảo trợ Ơn gọi, giáo dân giáo xứ Láng Cát và ân nhân thân hữu gần xa.

Dưới tiết trời mát mẻ của tháng tám, thánh lễ như lắng đọng và ý nghĩa hơn khi lễ khấn vào lễ kính trọng thể Đức Maria Trinh Nữ Vương. Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng đã nhấn mạnh đến sự vâng phục đầy phó thác của Mẹ Maria và suốt chiều dài lịch sử, nhiều con người đã đáp trả hai tiếng huyền nhiệm ấy; cha cũng nhắn nhủ anh em sắp tuyên khấn hãy can đảm viết tiếp những truyền thống tốt đẹp đó.

Sau nghi thức tuyên khấn sống các lời khuyên Phúc Âm là nghi thức trao Luật Sống và Thánh Giá, đó như là dấu chỉ và những kim chỉ nam cho các khấn sinh sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình.

Sau thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ bữa tiệc thân mật, đầy tình huynh đệ tại khuôn viên của Tập viện.

Phêrô Hoàng Đương, tân khấn sinh.