Đặc sủng

Mười Đặc Nét Của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời
Đặc sủng, Hội Dòng, Linh đạo, Mục vụ Ơn gọi

Mười Đặc Nét Của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời

Mười đặc nét để diễn tả một cách ngắn gọn về căn tính của Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời! Nếu chúng ta thử làm một cuộc thăm dò, thì kết quả giữa các tu sĩ trong Hội Dòng không có nhiều sự khác biệt. Mỗi người có những nét riêng, nhưng đều đi chung trên cùng con đường, có chung một mã số mà mỗi người tùy theo sự hội nhập ít hay nhiều mà thôi. Quả thật, tôi xin mạo muội nói lên đây mười điểm mà tôi xem như là mười điều răn, nó bắt đầu từ điều hiển nhiên đến điều ít hiển nhiên hơn.  Anh Em Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời Được viết tắt hai chữ: AA, nếu xếp theo thứ tự bảng chữ cái thì luôn xuất hiện lên đầu so với tên các hội dòng khác. Thật vậy, Hội Dòng được gọi: “Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời”, hay còn gọi “Anh em Đức Mẹ Lên Trời” hay “Tu Sĩ Đức Mẹ Lên Trời”. Ba tên gọi này q...