Xã Hội

Ra Đi Theo Lệnh Truyền
Bác Ái, Xã Hội

Ra Đi Theo Lệnh Truyền

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” (Ga 20. 21) Xưa kia, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi mang Tin Mừng đến cho muôn người. Tin Mừng ở đây chính là yêu thương. Tình yêu thương Chúa muốn dành cho hết cho mọi người, không trừ một ai mà người không yêu. Và vì yêu mà Người đã hy sinh tính mạng trên Thập giá. Tình yêu bằng sự hy sinh chính mình là tình yêu cao cả nhất, như chính Lời Người nói nơi bàn Tiệc Ly: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15. 13). Ngày nay, Chúa cũng sai chúng ta ra đi để mang tình yêu của Người mà sẻ chia cho những ai đang gặp khó khăn cần được nâng đỡ. Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua, Anh em Tu sĩ AA có cơ hội đến với giáo xứ An Bình tại xã Đa Kia, huyện Phước Long, ...