Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Chủ Sự Buổi Canh Thức Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

img_5774(Vatican Radio) Vào tối thứ bảy ngày 8/10/2016, Đức thánh cha Phan-xi-cô đã chủ sự buổi canh thức mừng kính Đức Mẹ nhân tháng Mân côi tại quảng trường thánh Phê-rô. Sự kiện quan trọng trong buổi canh thức này là lần Chuỗi mân côi (ngắm Năm sự mừng). Đức thánh cha Phan-xi-cô nói: “Từ những thế kỷ đầu, Đức Maria đã được gọi là Mẹ của Lòng Thương Xót”. Đức thánh cha tiếp tục: “Việc lần Chuỗi mân côi, trong nhiều cách là sự tổng hợp lịch sử lòng thương xót của Thiên Chúa, điều mà đã trở nên lịch sử cứu độ cho tất cả những ai biết đón nhận hồng ân của Ngài. Thông qua việc cầu nguyện và suy gẫm về cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta một lần nữa nhìn thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã được tỏ ra cho tất cả những ai cậy trông vào Ngài trong cuộc sống. Đức Maria đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình này, và chỉ ra cho chúng ta chính Con của Mẹ là Đấng chiếu toả lòng thương xót vô cùng của Chúa Cha”.

Dưới đây là nguyên văn bài giảng của Đức thánh cha trong buổi canh thức mừng kính Đức Maria:

Anh chị em thân mến,

Trong buổi canh thức này, chúng ta cùng nhau suy gẫm về giây phút quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giê-su cùng với mẹ Maria. Trong tâm trí và cõi lòng, chúng ta hãy hồi tưởng lại thời điểm khi Chúa Giê-su hoàn thành sứ mạng của Ngài với thế giới. Biến cố Phục Sinh là dấu chỉ tình yêu vô cùng của Chúa Cha dành cho nhân loại, Người đã phục hồi tất cả mọi thứ cho cuộc sống và đó cũng là điềm báo cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta trên quê trời. Chúa Giê-su lên trời chung hưởng vinh quang với Đức Chúa Cha, nơi là vinh quang mà mỗi người chúng ta đang hướng tới. Lễ Ngũ Tuần là biểu hiện sứ vụ của Hội thánh trong lịch sử cho đến ngày tận thế dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần. Trong hai mầu nhiệm sau cùng (ngắm Năm sự mừng), chúng ta suy niệm Đức Maria lên trời cùng chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Từ những thế kỷ đầu tiên, Đức Maria đã được gọi là Mẹ của lòng thương xót.

Đọc Kinh mân côi, trong nhiều cách, là suy gẫm chương trình cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Những mầu nhiệm chúng ta suy gẫm là những biến cố cụ thể mà qua đó ý định của Thiên Chúa được biểu lộ trên cuộc đời chúng ta. Thông qua việc cầu nguyện và suy gẫm về cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta một lần nữa nhìn thấy sự nhân từ của Thiên Chúa đã được tỏ ra cho tất cả những ai cậy trông vào Ngài trong cuộc sống. Đức Maria đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình này, và chỉ ra cho chúng ta chính Con của Mẹ là Đấng chiếu toả lòng thương xót vô cùng của Chúa Cha. Mẹ với danh hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ luôn chỉ bảo con đường cho nhân loại sống như là môn đệ đích thực của Thiên Chúa. Trong mỗi mầu nhiệm của Kinh mân côi, chúng ta nhận thấy sự gần gũi và chiêm ngắm Mẹ như là người môn đệ đầu tiên của Con Mẹ, người thực hiện những ý định của Chúa Cha (x. Lc 8, 19-21).img_5780

Cầu nguyện với Kinh mân côi không tách rời chúng ta ra khỏi những vấn đề trong cuộc sống. Ngược lại, lời cầu nguyện này đòi hỏi chúng ta đắm mình trong lịch sử cứu độ mỗi ngày, để nắm bắt được những dấu hiệu nơi sự hiện diện của Đức Ki-tô ở giữa chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta suy gẫm về một biến cố, một mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi để phản ánh cách Thiên Chúa đi vào trong đời sống riêng của mỗi người chúng ta để cảm nghiệm và noi gương Ngài. Bằng cách này, chúng ta khám phá cách chúng ta có thể noi gương Ngài bằng việc phục vụ tha nhân. Hơn nữa, chúng ta chấp nhận và và biến đổi những biến cố trong cuộc đời của chúng ta thành cuộc đời của Chúa Giê-su, chúng ta chia sẻ công việc rao giảng Tin Mừng để làm cho Nước Thiên Chúa triển nở trên khắp thế giới. Là môn đệ của Đức Giê-su, và cũng là những người truyền giáo, chúng ta có nhiệm vụ mang Thiên Chúa đến bất cứ nơi nào mà Ngài muốn hiện diện. Ngược lại, chúng ta cũng được mời gọi để chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Ngài với tất cả mọi người. Đó là niềm vui của sự chia sẻ không biên giới, bởi vì nó mang lại một thông điệp của sự tự do và cứu chuộc.

Mẹ Maria giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của việc trở nên như một môn đệ của Chúa Giê-su vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cả cuộc đời Mẹ đã học cách trở nên người môn đệ của Chúa. Việc làm đầu tiên của Mẹ là lắng nghe lời của Chúa. Mẹ đã vâng lời sứ thần truyền tin, và mở tâm hồn của Mẹ để nhận ra những mầu nhiệm của bổn phận làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ theo Chúa Giê-su, lắng nghe mọi lời của Người (x. Mc 3, 31-35). Mẹ hằng giữ tất cả những điều ấy trong lòng (x. Lc 2,19) và tất cả đã trở nên những sự kiện sống động của việc đánh thức đức tin của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, lắng nghe chưa phải là tất cả. Việc lắng nghe chỉ là bước đầu tiên, sau đó việc lắng nghe cần được chuyển thành những hành động cụ thể. Người môn đệ đích thực biến cuộc sống của chính mình để phục vụ Tin Mừng.

Vì thế Đức Maria đã mau mắn lên đường để giúp Ê-li-da-bét trong thai kỳ của mình. (x. Lc 1,39-56). Tại Bê-lem, Mẹ đã hạ sinh Con Thiên Chúa (x. Lc 2, 1-7). Ở Ca-na, Mẹ đã bày tỏ mối quan tâm đối với hai vợ chồng (x. Ga 2, 1-11). Tại đồi Gôn-gô-tha, Mẹ đã không chạy trốn nỗi đau nhưng đứng dưới chân thập giá của Chúa Giê-su, và dưới ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ đã trở thành Mẹ của Giáo hội (x. Ga 19, 25-27). Sau sự kiện phục sinh, Mẹ khuyến khích các tông đồ quy tụ để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần hầu giúp các ông trở nên những sứ giả can đảm cho Tin Mừng (x. Cv 1, 14). Trong suốt cuộc đời, mẹ đã làm tất cả những sứ mạng mà Thiên Chúa giao lại cho Hội thánh. Nhờ đức tin của Mẹ, chúng ta học cách mở rộng lòng trí mình để vâng phục Thiên Chúa. Trong những từ bỏ của Mẹ, chúng ta nhận thấy sự quan trọng của việc quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của tha nhân. Trong nỗi khổ đau và những giọt nước mắt của Mẹ, chúng ta tìm thấy sức mạnh để an ủi những nỗi đau đã trải qua. Trong mỗi khoảnh khắc, Đức Mẹ đã bày tỏ sự giàu có của Lòng thương xót của Thiên Chúa được ban cho tất cả nhân loại.

Tối nay, trong đêm canh thức này, chúng ta, cùng với các Ki-tô hữu, hãy gọi Mẹ trên trời yêu dấu của chúng ta với tất cả những tâm tình yêu mến nhất, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn và gian khổ. Chúng ta hãy cùng dâng lên Mẹ những lời cầu xin, với lòng thương xót của Mẹ, để bảo vệ, nâng đỡ, và chúc lành cho tất cả chúng ta trong mỗi ngày sống của cuộc đời.

“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.”

D.P., chuyển ngữ

Nguồn: http://en.radiovaticana.va/news/2016/10/08/pope_francis_leads_vigil_of_marian_jubilee/1263855

img_5782

img_5777

img_5775

img_5773

img_5781