Giáo Xứ Thánh Augustin De l’Aqueduc – Montpellier Khởi Đầu Năm Mục Vụ

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Chúa nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022, tại nhà thờ Thánh Têrêsa, đông đảo tín hữu của giáo xứ đã quy tụ bên các mục tử để cử hành Thánh lễ khởi đầu năm mục vụ mới. Đây là biến cố quan trọng của giáo xứ, bởi sau những tháng ngày chuẩn bị cho chương trình mục vụ, thì hôm nay, mọi thành phần trong giáo xứ quy tụ bên nhau để cùng khởi động những sứ mạng đã được bàn thảo trước đó. Cùng với chương trình Hiệp hành của Giáo hội Hoàn vũ, từ cuối tháng 4 tháng nay, các thành phần trong giáo xứ đã chia thành 5 nhóm khác nhau để chia sẻ về những ước muốn của Đức thánh cha cho một Giáo hội Hiệp hành, đồng thời bàn thảo về sự hiệp nhất trong giáo xứ. Các nhóm đã làm việc hăng hái và đã đưa ra được những bản đúc kết cho chương trình mục vụ năm nay (2022-2023) và 5 năm tới.

Theo đó, thánh lễ khai mạc năm mục vụ trở nên sống sắng và ý nghĩa hơn. Sau thánh lễ, mọi người đã quy tụ bên nhau ở hội trường Gioan XXIII để chia sẻ bữa cơm huynh đệ. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn hướng đạo sinh, các bạn sinh viên trong lưu xá, một số tín hữu của giáo xứ và các tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời, bữa ăn huynh đệ đã mang lại nhiều niềm vui trong tâm tình chia sẻ và trao ban. Kết thúc những chia sẻ quý báu, trong bữa ăn cũng là lúc những trao đổi cho sự hiệp nhất trong giáo xứ và hướng tới một Giáo hội Hiệp hành bắt đầu. Trong cuộc trao đổi này, cha Benoit Gschwind, chánh xứ, đã tổng kết những việc đã làm, đồng thời đưa ra những định hướng quan trọng cho những năm mục vụ mới.

Tạ ơn Chúa vì qua bao khó khăn, Giáo xứ vẫn đứng vững để mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho nhiều người, đặc biệt là những người già, những người bệnh và những người trẻ muốn tìm đến Chúa qua Giáo hội. Giáo xứ Thánh Augustin de l’Aqueduc trước đây là 3 giáo xứ khác nhau : Sainte Thérèse, Saint Esprit và Notre Dame d’Espérance. Kể từ năm 2005, vì nhu cầu mục vụ, Tổng giáo phận đã sáp nhập 3 giáo xứ thành 1 giáo xứ, lấy tên là Saint Augustin de l’Aqueduc và giao cho anh em Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời coi sóc. Từ 112 năm nay (1910), bắt đầu từ cha Régis Sérine, aa (+), Tổng giáo phận luôn đặt niềm tin tưởng và giao phó cho Hội Dòng coi sóc giáo xứ. Đây là niềm vui và cũng là trách nhiệm lớn, vì Hội Dòng luôn giữ mối liên kết với Giáo hội địa phương, cộng tác với Tổng giáo phận để thực thi sứ mạng mà Chúa Giêsu đã để lại –“làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Cũng cần nói thêm rằng thành phố Montpellier là một trong những thành phố có nhiều trường đại học và bệnh viện nhất ở Pháp. Theo đó, các công việc mục vụ trở nên đa dạng hơn, nhất là việc chăm sóc các bệnh nhân và đồng hành với những người trẻ.

Hy vọng rằng, với sự hiệp nhất giữa các ban ngành trong giáo xứ và sự đa dạng vùng miền của các mục tử (1 đến từ Pháp, 1 đến từ Madagascar và 2 đến từ Việt Nam), giáo xứ luôn bước đi trong sự thánh thiện và phát triển.

Nguyện Nước Cha Trị Đến.

Fx. Phan Dương, aa.