Chủ Nhật, 7 tháng 8 – Tuần XIX Thường Niên

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Khôn Ngoan 18,6-9 • Thánh Vịnh 33 • Híp-ri 11,1-2.8-19
Lu-ca 12,32-48

Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì. Thánh Vịnh 33,20

Chờ Đợi

Phần lớn cuộc đời của chúng ta xoay quanh việc chờ đợi: chờ đợi ở những nút giao thông trên đường, chờ đợi ở quầy tính tiền trong siêu thị, chờ đợi sự ra đời của một đứa con, chờ đợi sự ra đi của một người thân, chờ đợi kết quả của một kỳ thi, chờ một tin vui hoặc cũng có thể là một tin buồn.

 
Những lời của Thánh Vịnh 33 hôm nay phải chăng mời gọi chúng ta hãy xem lại mình đang chờ đợi điều gì và chờ đợi ai, rồi làm “một danh sách chờ đợi”. Danh sách đó nói lên đâu là những ước mong riêng tư của bản thân và đâu là mong ước của tập thể, của cộng đồng.

 
Chúng ta hãy tự hỏi thế giới đang mong chờ và hy vọng điều gì nơi chúng ta? Đâu là những nỗi đau và những mong mỏi chung của cộng đồng thế giới mà chúng ta thường lãng quên khi cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng bảo trợ và là khiên che thuẫn đỡ cho chúng ta?

Nt. Chris Koellhoffer, I.H.M.

Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ chờ đợi những gì mình ưa thích, nhưng trên hết, biết chờ mong Chúa và những điều đẹp ý Chúa.
Quyết tâm: Tin tưởng phó thác mọi dự án cuộc đời cho Chúa.