Hội Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời Đã Chọn Được Bề Trên Tổng Quyền

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Valpré 09/05/2017 –  Sau hai ngày cuối tuần không tin tức và một ngày thứ hai bình lặng. Các tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời hướng mọi sự chú ý về Lyon, Pháp Quốc theo dõi diễn biến tổng tu nghị của hội dòng. Sau một tuần làm việc với những chủ đề khác nhau liên quan đến đời sống tu trì, tương quan với những giáo dân dấn thân kết ước với linh đạo của Hội dòng, những  công trình bất động sản, đời sống kinh tế… Qua tuần cầu nguyện và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Tổng tu nghi lần thứ 33 của hội dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời đã chọn Cha Benoît GRIERE làm bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ 6 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của cha vơi trách nhiệm bề trên tổng quyền cuả Hội dòng.