Hồng ân Thánh chức Linh mục

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Hội Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời hân hoan kính báo: Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và thánh cả Giuse, Đức Cha ADOLFO TITO C. YLLANA – Sứ thần Tòa Thánh tại Jerusalem – Israel sẽ truyền chức Linh Mục cho thầy Phó Tế GIOAKIM NGUYỄN MẠNH HÙNG, A.A vào lúc 17h30′ ngày 29 tháng 6 năm 2024 tại nhà thờ Saint Peter in Gallicantu – Jerusalem.
Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho thầy!