Mừng Kính Thánh Anrê Tông Đồ

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc
📆 LỄ THÁNH AN-RÊ
📖 LỜI CHÚA: Mt 4, 18- 22
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.
SUY NIỆM:
NGHE TIẾNG CHÚA GỌI
“Các anh hãy theo tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mt 4,19).
Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên. Đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ mừng kính thánh Anrê Tông Đồ, Giáo Hội muốn chúng ta suy gẫm về ơn gọi và cuộc đời của thánh nhân.
Thánh Anrê là một Tông đồ đầy nhiệt huyết, nên khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, ngài sẵn sàng đáp ứng không do dự và thắc mắc. Ơn gọi và sứ vụ của thánh Anrê tông đồ trong ngày lễ hôm nay, để ta thấy rằng, ơn gọi đến với thánh nhân thật đơn giản nhưng đầy phức tạp và cam go. Đồng thời, đem ra so sánh với ơn gọi làm kitô hữu, hay làm tu sĩ của mỗi cá nhân chúng ta xem có gì là khác biệt, là thành quả. Thực vậy, có nhiều người đã nghe được tiếng Chúa, một thứ tiếng vọng lên từ bên trong, tuy âm thầm nhưng rất rõ ràng, mời gọi nhưng không kém phần thúc bách. Khi đáp lại tiếng Chúa là chúng ta bước vào một khúc quanh mới của cuộc đời và từ đó bản thân được đổi khác.
Khi lắng nghe và tìm biết ý Chúa qua các biến cố, qua các sự kiện nhưng điều quan trọng là ta có dám đáp trả lời mời gọi của Ngài hay không? Nhiều khi chúng ta bịt tai, ngoảnh mặt làm ngơ như không hề nghe thấy tiếng Chúa, để khỏi phải đáp trả, khỏi phải từ bỏ, vì có lẽ chúng ta còn quá nhiều những sợi dây vấn vương quấn chặt lấy cuộc đời, khiến chúng ta không dễ gì tháo gỡ, không dễ gì để hy sinh từ bỏ mà đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Thực ra, ngày hôm nay, Chúa không hiện ra trực tiếp để kêu gọi chúng ta hay truyền dạy chúng ta phải làm điều nọ, điều kia, nhưng tiếng Chúa vẫn âm thầm gởi đến với chúng ta qua các sự kiện, qua các biến cố của cuộc đời. Mà những biến cố, những sự kiện đó chính là một dấu chỉ của thánh ý Chúa. Mỗi sự việc là một bài toán mà đáp số là sứ điệp Chúa muốn chúng ta đón nhận để làm cho nên trọn. Vì thế, ta cần phải tỉnh thức để nhận ra ý Chúa và sứ điệp của Ngài muốn nơi chúng ta.
🙏 Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi sứ vụ tông đồ theo thánh ý Chúa như tinh thần của thánh Anrê, vị tông đồ giàu tình bạn của chúng con. Amen.
✍ Anthony Nguyễn Thái