Ơn Gọi Là Gì?

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Ngày 23-24/9/2022, tại Đan viện Biển Đức Nữ cộng đoàn Thủ Đức, anh em Tìm hiểu Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời (AA), cùng với sự hướng dẫn của Cha Jean Claude và 2 thầy đồng hành, các em đã có 2 ngày tĩnh tâm để bắt đầu năm Tìm hiểu của mình với chủ đề: “Phân định-Tìm hiểu ơn gọi”, do Cha Phaolô Nguyễn Văn Hưng, A.A giảng phòng.

Cha giảng phòng đã giúp các em hiểu thế nào là ơn gọi, đặc biệt ngài nhấn mạnh đến ơn gọi làm con Thiên Chúa, ơn gọi tu trì và ơn gọi lập gia đình. Bên cạnh đó, ngài còn nói đến cách thức để có thể lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa. 

Bước theo Thầy Giêsu, anh em cần phải làm gì? Tại sao anh em chọn ơn gọi này? Và ơn gọi nơi Hội dòng AA sẽ mang lại cho anh em hoa trái gì? Đó là những câu hỏi mà mà ngài đã gợi ý cho các em để có thể suy nghĩ thêm về những chọn lựa của mình. Thêm vào đó, với những lời chia sẻ, cha đã giúp các em nhìn lại bản thân để biết được “Tôi là ai?”. Điều quan trọng hơn nữa là xác tín xem “Chúa là ai trong cuộc đời tôi?”.

Với không gian tĩnh lặng và những gợi ý của cha giảng phòng, các em bắt đầu bước vào sự thinh lặng để tìm gặp Chúa, trở về với chính mình để suy nghĩ về cuộc đời, đặc biệt là chọn lựa ơn gọi bước theo Đức Kitô nơi Hội dòng AA.

Các em đã kết thúc 2 ngày tĩnh tâm bằng việc tham dự giờ Chầu Thánh Thể cùng với quý sơ. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng ước mong sao qua những ngày này các em biết nhìn lại bản thân và cách sống của mình để thay đổi những gì làm cản trở các em đến với Chúa; khám phá ra lời mời gọi của Chúa trên cuộc đời mình và sẵn sàng quảng đại đáp trả lời mời gọi ấy trong cuộc sống tu trì. Và hy vọng “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi”(Pl 1, 21) luôn vang vọng trong lòng các em.  

Văn Trình, AA