Propter Amorem Domini Nostri Jesu Christi

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vì tình yêu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta

Chiều ngày 02.09, tại nhà nguyện của cộng đoàn Học viện Fatima-Sài Gòn, 16 anh em khấn sinh đã lặp lại lời tuyên khấn trong Thánh lễ do Cha GioaKim Nguyễn Khương Duy – Thành viên Ban cố vấn Tỉnh dòng Châu Âu– chủ tế.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Vincent Cabanac đã mượn hình ảnh đa sắc màu, đa hương sắc những bông hoa được trang trí trên bàn thờ liên hệ với các anh em sắp tuyên khấn. Chạy theo mảnh đất hình chữ S, đâu đó là quê hương của mỗi tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời với sự phong phú về văn hóa, tính cách lại cùng nhau quy tụ và chia sẻ tinh thần của cha Emmanuel d’Alzon để “Nguyện Nước Cha Trị Đến”. Cha giảng lễ cũng mời gọi cộng đoàn, gồm các linh mục, các tu sĩ khấn trọn sẽ cùng đồng hành với các anh em trẻ nuôi dưỡng lý tưởng phục vụ trong tình hiệp thông huynh đệ.

Sau bài giảng, từng anh em công khai lặp lại lời cam kết của mình sống đời thánh hiến theo Tu Luật và Luật Sống của Hội dòng trong tay Cha đại diện bề trên tổng quyền. Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

Theo Luật sống Dòng Đức Mẹ Lên Trời, mỗi tu sĩ sẽ tuyên khấn việc giữ Khó Nghèo, Vâng Lời và Khiết Tịnh trong thời gian một năm, và lời khấn sẽ được lặp lại cho đến khi tuyên khấn trọn đời. Các anh em khấn lại hôm nay vẫn đang theo học tại các học viện ở Sài Gòn. Xin cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa cùng với các anh em cũng như với Hội Dòng. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội có thêm nhiều người trẻ sẽ sẵn sàng đáp lại lời mọi gọi sống thánh hiến.

Fr. Đình Thống, AA