Tại Taizé, Đức Thượng Phụ Bartholomeos Khuyến Khích Hòa Giải Giữa Những Tín Hữu Kitô

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc
Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomeos trong giờ kinh trưa tại Taizé ngày 25 Tháng Tư 2017.

(La Croix 25/4/2017) Từ nhiều năm nay, Đức Thượng Phụ Đại Kết thành Constantinople, Bartholomeos đã ao ước đến Taizé. Đây là lần đầu tiên ngài hiện diện tại cộng đoàn đại kết Taizé. Ngài kêu gọi các kitô hữu  hãy nhận lấy trách nhiệm để trở nên chủ động trong sự hòa giải các Giáo Hội Kitô. 

Thầy Alois đã chia sẻ : “Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomeos làm việc không biết mệt để canh tân những kho tàng đức tin Chính Thống Giáo, để lên tiếng bảo vệ đời sống chung cho tất cả, và mời gọi cởi mở bước vào trong đối thoại liên tôn”. Thầy nói với Đức Thượng Phụ : “Chính những trải nghiệm cá nhân của ngài về một giáo hội bị đóng đinh đã giúp ngài trở thành một nhân chứng hòa bình của Đức Kitô.”

Đức Thượng Phụ Đại Kết đã tham dự giờ kinh trưa trong nguyện đường Reconciliation (hòa giải) với sự hiện diện của các thầy, đại diện của các cộng đoàn Kitô hữu khác và cùng với các bạn trẻ đang quy tụ tại Taizé trong ngày đó.

Trong phần kết thúc giờ kinh trưa, Đức Thượng Phụ Bartholomeos đã nói lên sự găn bó mạnh mẽ của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp với những đại hội Taizé thường niên vào dịp cuối năm dành cho các bạn trẻ tại Âu Châu : “những lần quy tụ các bạn trẻ Kitô hữu đó như là muốn khẳng định một hành trình chung hướng về sự hiêp nhất của các tín hữu kitô đang phân hóa.”  Đức Thượng Phụ đã nói về sự hòa giải : “hãy chữa lành những căn bệnh của lịch sử, những vết thẹo của thời gian, những bất đồng thường nhật, những xung đột của quá khứ, những hận thù huynh đệ tương tàn.”

Ngài chia sẻ : “sự chia rẽ giữa các kitô hữu là một vết thương tâm linh, và trách nhiệm được chia đều cho tất cả. Khi tìm kiếm sự hiệp nhất thì không thể có một sự hòa giải mà thiếu vắng sự tha thứ. Nếu chúng ta muốn trở nên những người hòa giải chủ động thì chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm của mình và phải luôn sẵn sàng để trở nên người dấn bước đầu tiên.”

Sau khi dùng cơm trưa với cộng đoàn các thầy Taizé, Đức Thượng Phụ đã làm phép thánh hóa hai icôn trong đó một icôn là quà tặng của đấng tiền nhiệm, Đức Thượng Phụ Athegoras, vào năm 1963. Trước khi chia tay, Đức Thượng Phụ Bartholomeos đã viếng mộ thầy Roger, người đã sáng lập cộng đoàn đại kết Taizé vào năm 1942 tại Taizé, Pháp.

Fr. Anrê Tuấn, lược dịch.