Tân Linh Mục Phêrô Cao Bá Vĩnh Dâng Lễ Tạ Ơn

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Vào lúc 9g00 Chúa nhật, ngày 28.7.2019, tại Nhà thờ giáo xứ Đức Mỹ, giáo phận Bà Rịa, tân linh mục Phêrô Cao Bá Vĩnh, AA. đã cử hành thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân linh mục. Hiệp thông cử hành hy lễ tạ ơn có quý cha, quý tu sĩ trong gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa và quý cha liên hệ với tân linh mục. Cộng đoàn giáo xứ cùng quý thân nhân, ân nhân và bạn hữu xa gần đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha mới Phêrô.

Cha Phêrô Cao Bá Vĩnh được Đức cha Michel Aupetit, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Paris truyền chức linh mục vào ngày 29 tháng 6 tại Nhà thờ Saint-Sulpice, rue Palatine, Paris, Pháp.

Trong bài chia sẻ của cha Phêrô Phạm Văn Dương, cộng đoàn được mời gọi cùng nhau tạ ơn vì Thiên Chúa vẫn luôn cần đến sự cộng tác của con người cho dẫu họ bất xứng. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến. Ngài liên hệ với ơn gọi của cha mới, từ một chàng thanh niên đã có công việc ổn định nhưng đã sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh dâng mình trong Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Với nhiệm vụ sắp tới của cha mới tại Pháp quốc, cha giảng lễ nhấn mạnh đến sự gắn bó bền bĩ giữa hai Giáo hội Việt – Pháp.

Xin mọi người cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tân linh mục Phêrô được luôn trung thành trong sứ vụ mục tử, để ngài chu toàn nhiệm vụ phục vụ Giáo hội và phục vụ Hội dòng.

Fr. Minh Thông, AA.