Tết Việt Ở Trời Tây

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Từ thứ sáu 23 đến Chúa nhật 25 tháng hai 2018, những anh chị em gốc Việt Nam trong đại gia đình Đức Mẹ Lên Trời đang sống tại Pháp đã quy tụ ở Saint-Lambert des Bois để mừng Tết, thời điểm quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam. 

Chừng khoảng bốn chục bạn trẻ và một số bạn bè đã tụ tập để cùng mừng Tết với nhau. Bên cạnh những hoạt động giải trí, vui chơi, sống tinh thần văn hóa người Việt. Các bạn trẻ được gặp cha bề trên giám tỉnh Benoit BIGARD và được trao đổi về chương trình đào tạo trong nhà dòng và kế hoạch phát triển vùng Đông Á – Đại Dương.

Bên cạnh đó còn có những thánh lễ, ca hát múa, chia sẻ kinh nghiệm sống đạo, mục vụ ở trong môi trường Pháp. Các soeurs cũng chia sẻ những kinh nghiệm phục vụ trong các công việc mục vụ khác nhau.

Ngày Chúa Nhật, cha bề trên Giám tỉnh đã chủ tế thánh lễ, tinh thần liên văn hóa diễn ra trong tình huynh đệ. Các thầy người Pháp, người Công gô, Hàn Quốc cũng đã đến chia sẻ niềm vui với người Việt nam trong ngày Tết.

Theo Assomption.org