Thánh Lễ Truyền Chức Đồng Thời ở Paris và Sokodé

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Paris 24/6/2017 – Cha Benoit GSCHWIND, Bề Trên Tỉnh Dòng Âu Châu và gia đình các tân chức hân hoan chia sẻ niềm vui. Sáng ngày 24/6 vừa qua đã có đồng thời hai thánh lễ truyền chức trong tỉnh dòng Âu Châu. Một ở nhà thờ Chánh tòa Notre-Dame de Paris và một ở nhà thờ giáo xứ Kitô Ánh Sáng Thế Gian ở Sokodé (Togo).

Thánh lễ truyền chức ở nhà thờ Chánh tòa Notre-Dame de Paris được cử hành bởi Đức Hồng Y André VINGT-TROIS. Hai thầy Florentin HALANDUT và Viktors JERMAKOVICS được gọi nhận lãnh thừa tác vụ linh mục. Các thầy, các cha trong tỉnh dòng Châu Âu quy tụ về Paris cùng với gia đình của hai tân linh mục đến từ Romania và Lettonia trong niềm hân hoan và chan chứa cảm xúc.

 

Thánh lễ truyền chức ở Sokodé có sự hiện diện của cha Tân Giám Tỉnh của tỉnh dòng Âu Châu, Benoit BIGARD. Hai tân chức được mời gọi nhận thừa tác vụ linh mục là Georges HOUSSOU và Lucas SEZOUHLON.